แบบฟอร์มการจองทัวร์

ปักกิ่ง SABAI LANLA 4วัน 2คืน
ปักกิ่ง SABAI LANLA 4วัน 2คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ระยะเวลา : 4 วัน
รหัสทัวร์ : GT-PEK CA02
เริ่มต้น 14,991 บาท
ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ :
ประเภทชื่อทัวร์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
จำนวนผู้เดินทาง : ผู้ใหญ่ : คน เด็ก : คน
รายละเีอียดเพิ่มเติม :
กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการตอบกลับที่รวดเร็ว