แบบฟอร์มการจองทัวร์

แคนาดา นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่ โตรอนโต 10วัน 6คืน
แคนาดา นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่ โตรอนโต 10วัน 6คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ระยะเวลา : 10 วัน
รหัสทัวร์ : JFK-BR002
เริ่มต้น 89,900 บาท
ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ :
ประเภทชื่อทัวร์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
จำนวนผู้เดินทาง : ผู้ใหญ่ : คน เด็ก : คน
รายละเีอียดเพิ่มเติม :
กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการตอบกลับที่รวดเร็ว