? ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี ? ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ? ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล ? เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา, ทุ่งสังหาร (the killing fields) ? ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง ? ชมโชว์ ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

พนมเปญ-เสียมเรียบ 4วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์ กัมพูชา ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : การบินไทย
รหัสทัวร์ : LQ_01 ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท

 กรกฎาคม-ตุลาคม 2561

 Road Map:
????Day 1: กรุงเทพฯ – พนมเปญ – พระบรมราชวัง – วัดพระแก้ว - ตลาดรัสเซีย
????Day 2: พนมเปญ - เสียมเรียบ (บินภายใน)– องค์เจ็ก องค์จอม – ตลาดซาจ๊ะ - นครวัด – ปราสาทบายน – นครธม – 
ปราสาทตาพรหม - โชว์ Rosana Broadway
????Day 3: เสียมเรียบ - พนมเปญ (บินภายใน) – เรือนจำตวลแสลง - วัดพนม
????Day 4: พนมเปญ - กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
นครวัด นครธม 2DAYS 1NIGHTS.
ประเทศ : ทัวร์ กัมพูชา ระยะเวลา : 2 วัน
สายการบิน : ไทยสมายล์
รหัสทัวร์ : นครวัด นครธม ราคาเริ่มต้น : 5,995 บาท

 กันยายน 61

 On tour:

08 – 09 กันยายน 2561 (เสาร์-อาทิตย์) //5,995.-
15 – 16 กันยายน 2561 (เสาร์-อาทิตย์) //5,995.-
22 – 23 กันยายน 2561 (เสาร์-อาทิตย์) //5,995.-
29 – 30 กันยายน 2561 (เสาร์-อาทิตย์) //5,995.-

Road Map:

Day 1: สนามบินสุวรรณภูมิ – เสียมเรียบ – องค์เจค องค์จอม – วัดใหม่ – ร้านจิวเวอร์รี่ – ตลาดซาจ๊ะ – โชว์ระบำอัปสรา
Day 2: *OPTION TOUR ? ปราสาทบันทายศรี – ??ไฮไลท์?? “นครวัด” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรม ? – สนามบินเสียมเรียบ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

รายละเอียดเพิ่มเติม