? ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี ? ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ? ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล ? เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา, ทุ่งสังหาร (the killing fields) ? ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง ? ชมโชว์ ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

พนมเปญ-เสียมเรียบ 4วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์ กัมพูชา ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : การบินไทย
รหัสทัวร์ : LQ_01 ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท

 กรกฎาคม-ตุลาคม 2561

 Road Map:
????Day 1: กรุงเทพฯ – พนมเปญ – พระบรมราชวัง – วัดพระแก้ว - ตลาดรัสเซีย
????Day 2: พนมเปญ - เสียมเรียบ (บินภายใน)– องค์เจ็ก องค์จอม – ตลาดซาจ๊ะ - นครวัด – ปราสาทบายน – นครธม – 
ปราสาทตาพรหม - โชว์ Rosana Broadway
????Day 3: เสียมเรียบ - พนมเปญ (บินภายใน) – เรือนจำตวลแสลง - วัดพนม
????Day 4: พนมเปญ - กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์กัมพูชา ้สียมเรียน นครวัด นครธม 3วัน 2คืน
ประเทศ : ทัวร์ กัมพูชา ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Air
รหัสทัวร์ : REP01FD ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท

 มกราคม - สิงหาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม