นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ [สะสมไมล์เครือ Star Alliance 50 %] เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวสบายๆ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย(Troy) เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เที่ยวอิสตันบูล เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Mu

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

HOLIDAYS & NEW YEAR TURKEY
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี ระยะเวลา : 9 วัน
สายการบิน : Turkish Airlines
รหัสทัวร์ : SM.G72661 ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท

 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561

 จุดเด่น

• พัก ระดับ 4-5 ดาว บินตรง 
• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 
• ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
• ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย 
• ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
• ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า 

Day 1:สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อิสตันบลู (บินตรงไม่แวะ)
Day 2:อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ 
Day 3:ชานัคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส 
Day 4:คูซาดาสึ - ปามุคคาเล่
Day 5:ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย
Day 6:คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่า
Day 7:อังการ่า - อิสตันบูล
Day 8:อิสตันบูล
Day 9:สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
AMAZING TURKEY NEW YEAR 9DAYS 6NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี ระยะเวลา : 9 วัน
สายการบิน : เตอร์กิชแอร์ไลน์
รหัสทัวร์ : AMAZING TURKEY NEW YEAR ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท

 ธันวาคม 2561

 On Tour:

**เทศกาลปีใหม่ 2562**

25 ธ.ค 61 - 2 ม.ค 62 //42,900.- 
27 ธ.ค 61 - 4 ม.ค 62 //42,900.- 
29 ธ.ค 61 - 6 ม.ค 62 //42,900.-

Road Map:

Day 1: กรุงเทพ-อิสตันบูล
Day 2: ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช่
Day 3: บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย
Day 4: เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน-คูซาดาซี
Day 5: เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
Day 6: เมืองคอนย่า-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเจีย
Day 7: บอลลูน-นครใต้ดิน-เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส
Day 8:หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW-หมู่บ้านของนกพิราบ-พาซาแบค-Carpet School-สกีรีสอร์ท
Day 9: อิสตันบูล-กรุงเทพ

รายละเอียดเพิ่มเติม
AMAZING MOSCOW-ST. PERTERBURG 7DAYS 4NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี ระยะเวลา : 7 วัน
สายการบิน : Turkish Airlines
รหัสทัวร์ : AMAZING MOSCOW-ST. PERTERBURG ราคาเริ่มต้น : 57,300 บาท

 สิงหาคม - ธันวาคม 2561

 Road Map:

Day 1: กรุงเทพฯ - อิสตันบูล
Day 2: อิสตันบูล – มอสโคว์ -เนินเขาสแปร์โร่-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET-ถนนอารบัต
Day 3: สถานีรถไฟใต้ดิน -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสวิหาร - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างกุม - สุสานเลนิน - ชมละครสัตว์
Day 4: มอสโคว์-รถไฟความเร็วสูง Sapsan -เซนปีเตอร์เบิร์ก- ปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังฤดูร้อ
Day 5: พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังนิโคลัส
Day 6: โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ถนนเนฟสกี้-สนามบิน
Day 7: สุวรรณภูมิ

รายละเอียดเพิ่มเติม
AMAZING TURKEY WINTER 9DAYS 6NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี ระยะเวลา : 9 วัน
สายการบิน : เตอร์กิช แอร์ไลน์
รหัสทัวร์ : AMAZING TURKEY WINTER ราคาเริ่มต้น : 36,999 บาท

 ธันวาคม 2561

 Road Map:

Day 1: กรุงเทพ-อิสตันบูล
Day 2: ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช่
Day 3: บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย
Day 4: เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน-คูซาดาซี
Day 5: เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
Day 6: เมืองคอนย่า-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเจีย
Day 7: บอลลูน-นครใต้ดิน-เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส
Day 8: หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW-หมู่บ้านของนกพิราบ-พาซาแบค-Carpet School-สกีรีสอร์
Day 9: อิสตันบูล-กรุงเทพ

รายละเอียดเพิ่มเติม
POPULAR TURKEY 9 DAYS 6 NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี ระยะเวลา : 9 วัน
สายการบิน : Mahan Air
รหัสทัวร์ : W5008-PL ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท

 กรกฎาคม - ตุลาคม 2561

 DAY 1: กรุงเทพฯ
DAY 2: เตหะราน–อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองชานัคคาเล่
DAY 3: เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-
วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-ร้านขนม TURKISH DELIGHT
เมืองคูซาดาซึ
DAY 4: เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่
DAY 5: เมืองปามุคคาเล่-ทุ่งดอกลาเวนเดอร์-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
DAY 6: คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้
หุบเขาอุซิซาร์
DAY 7: เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก-ANKA SHOPPING MALL
DAY 8: เมืองอังการ่า-เตหะราน-กรุงเทพฯ
DAY 9: กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
POPULAR TURKEY 9 DAYS 6 NIGHT
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี ระยะเวลา : 9 วัน
สายการบิน : MAHAN AIR
รหัสทัวร์ : Hizo_154 ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท

ธันวาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม
HOT HOT TURKEY 8 DAYS 6 NIGHT
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี ระยะเวลา : 8 วัน
สายการบิน : Air Astana
รหัสทัวร์ : TK01 ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท

 เมษายน - ตุลาคม 2561

 Days1 กรุงเทพฯ-อัลมาตี้-อิสตันบู
Days2 อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค
เมืองไอยวาริค-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย 
Days3 โรงงานเครื่องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิส-ปามุคคาเล่-ร้านขนม Turkish Delight
Day4 ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า-สวนผีเสื้อ-เมืองคัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง 
Day5 เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์-อังการ่า
Day6 เมืองอังการ่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์
Day7 เมืองอิสตันบูล-เมืองอัลมาตี้
Day8 เมืองอัลมาตี้-กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Turkey Istanbul 8DAYS 5NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี ระยะเวลา : 8 วัน
สายการบิน : Turkish Airlines
รหัสทัวร์ : TK95 ราคาเริ่มต้น : 31,888 บาท

 สิงหาคม-กันยายน 2561

 RoadMap

Day 1: กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
Day 2: ท่าอากาศยานอิสตันบูล - ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – เยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปี - พระราชวังโดลมาบาห์เช 
Day 3: อิสตันบูล - เมืองบูร์ซา - มัสยิด Grand Mosque – ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา - เมืองอิชเมียร์ 
Day 4: อิซเมียร์ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) 
Day5: ปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - คัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ – นครใต้ดินชาดัค 
Day6: เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – คัปปาโดเกีย – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค – Jewellery Shop - กรุงอังการา 
Day7: อังการา – กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – Candy Shop - ตลาดสไปซ์ – ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล
Day8: ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รายละเอียดเพิ่มเติม
5 STARS TURKEY 10DAYS 7NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี ระยะเวลา : 10 วัน
สายการบิน : เตอร์กิช แอร์ไลน์
รหัสทัวร์ : GO3IST-TK001 ราคาเริ่มต้น : 36,900 บาท

 สิงหาคม - ธันวาคม 2561

 Road Map:

Day 1: กรุงเทพฯ – อิสตัลบูล 
Day 2: อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน – อังการ่า 
Day 3: อังการ่า – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง 
Day 4: คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล 
Day 5: คอนย่า – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
Day 6: ปามุคคาเล – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี 
Day 7: คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล 
Day 8: ชานัคคาเล – เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – อิสตัลบูล – แกรนด์บาซาร์ 
Day 9: สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ฮิปโปโดม – 
สุเหร่าสีน้ำเงิน – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบิน
Day 10: กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Welcome to Turkey 10DAYS 7NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี ระยะเวลา : 10 วัน
สายการบิน : กาตาร์ แอร์เวย์
รหัสทัวร์ : GO03BJV-QR002 ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท

 กันยายน 2561

 Road Map:

Day 1: กรุงเทพฯ 
Day 2: กรุงเทพฯ - โดฮา – โบดรัม – ปามุคคาเล
Day 3: ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง 
Day 4: คัปปาโดเกีย – เกอเรเม่ – อังการ่า 
Day 5: อังการ่า – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
Day 6: สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ฮิปโปโดม – อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน – สุเหร่าสีน้ำเงิน – แกรนด์บาซาร์ 
Day 7: อิสตันบูล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – ชานัคคาเล 
Day 8: ชานัคคาเล – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาสึ 
Day 9: คูซาดาสึ – โบดรัม – สนามบิน 
Day 10: โดฮา – กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
TURKEY WOW WOW!! 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : Qatar Airways
รหัสทัวร์ : ESB01 ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท

 กันยายน 2561

 DAY:1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
DAY:2 ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอังการาเอเซนโบก้า เมืองอังการา ประเทศตุรกี - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน 
DAY:3 เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองเกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ 
DAY:4 เมืองคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองอัลทาเลีย
DAY:5 เมืองอัลทาเลีย - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอัลทาเลีย เมืองอัลทาเลีย ประเทศตุรกี - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
DAY:6 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม
มหัศจรรย์ตุรกี 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี ระยะเวลา : 8 วัน
สายการบิน : เตอร์กิชแอร์ไลน์
รหัสทัวร์ : BT-TUK0 ราคาเริ่มต้น : 36,900 บาท

 กันยายน-ตุลาคม 2561

 Day 1:กรุงเทพ •ตุรกี 
Day 2:สนามบินอิสตันบูล• สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายใน• เมืองคัปปาโดเกีย• พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินไคมัคลึ•ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ• ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ 
Day 3:เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน •พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า•เมืองปามุคคาเล
Day 4:ปราสาทปุยฝ้าย•โรงงานผลิตเสื้อหนัง•เมืองโบราณเอฟฟิซุส • เมืองไอวาลิค
Day 5:เมืองชานักกาเล•ชมเมืองโบราณทรอย•ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน •เมืองอิสตันบูล
Day 6 :บลูมอสก์•ตลาดแกรนด์บาซาร์•พระราชวังโดลมาบาห์เช่•ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส•ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต
Day 7:ฮายาโซฟีอา • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม •ชมพระราชวังทอปกาปึ• สนามบินอิสตันบูล
Day 8:สนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ

รายละเอียดเพิ่มเติม