นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ [สะสมไมล์เครือ Star Alliance 50 %] เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวสบายๆ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย(Troy) เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เที่ยวอิสตันบูล เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Mu

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Classic Riviera Turkey 8 Days
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี ระยะเวลา : 8 วัน
สายการบิน : Turkish Airlines
รหัสทัวร์ : TK114 ราคาเริ่มต้น : 43,900 บาท

ธันวาคม 60 - มกราคา 61

รายละเอียดเพิ่มเติม
Riviera Tulip Turkey 10 Days
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี ระยะเวลา : 10 วัน
สายการบิน : Qatar Airways
รหัสทัวร์ : QR-700 ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท

 เมษายน 2561

ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน "ริเวียร่าแห่งตุรกี"

รายละเอียดเพิ่มเติม
Amazing Turkey 8 Days
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี ระยะเวลา : 8 วัน
สายการบิน : QATAR AIRWARYS
รหัสทัวร์ : QR-600 ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท

มกราคม - มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม