นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ [สะสมไมล์เครือ Star Alliance 50 %] เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวสบายๆ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย(Troy) เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เที่ยวอิสตันบูล เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Mu

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ตุรกี อนาโตเลีย 10 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี ระยะเวลา : 10 วัน
สายการบิน : Turkish Airlines
รหัสทัวร์ : TURKEY ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท

 สิงหาคม-ตุลาคม 2562

 ???? วันที่ 1.กรุงเทพ-อิสตันบูล-เมืองกาซิแอนเทป

???? วันที่ 2.เมืองการซิแอนเทป - พิพิธภัณฑ์ชุกมาโมเสก - ตลาดพื้นเมือง - เมืองซานลิอุรฟา - ถ้ำอับราฮัม

???? วันที่ 3.เมืองฮาร์ราน - เมืองเนมรุต - สะพานเซเวอรัน - เมืองโบราณอาเซเมีย - สุสานคาราคูซ - รูปสลักกษัตริย์แห่งโคมายานา

???? วันที่ 4.ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาเนมรุต - เมืองติยาบาเคอร์ - กำแพงเมือง-เมืองมาร์ติน

???? วันที่ 5.เมืองดารา - เมืองวาน - ทะเลสาบวาน - เกาะอัคคาม่า - ปราสาทวาน

???? วันที่ 6.เมืองโดกุเบยาซิต - เทือกเขาอารารัท - เมืองคารส์ - Ani Site History

???? วันที่ 7.เมืองเอร์ซูรุม - Tortum Waterfall

???? วันที่ 8.เมืองเอร์ซูรม- Underground City - อูซันโกล

???? วันที่ 9.เมืองทรับซอน- Trabzon Hagia Sophia Museum - ตลาด Avrupali Pazri - อิสตันบูล

???? วันที่ 10.อิสตันบูล - กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ตุรกี อังการา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ คูซาดาซี ชานัยคาเล่ อิสตันบูล เยือนดินแดน2ทวีป ชมเมืองมรดกโลก ตะลุยสวนเชอรี่สุดฟิน 9คืน 6วัน
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี ระยะเวลา : 9 วัน
สายการบิน : Turkish Airlines
รหัสทัวร์ : 9D6N ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท

 มิถุนายน 2562

 ????วันที่ 1.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

????วันที่ 2.ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก

????วันที่ 3. เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ 

????วันที่ 4. เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – สวนเชอรี่ - เมืองปามุคคาเล่

????วันที่ 5. เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง
????วันที่ 6. เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - เมืองชานัคคาเล่ - เมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเอสเคลปิออน

????วันที่ 7. เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม 

????วันที่ 8. เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

????วันที่ 9. ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม
ตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู เปิดตัว ซุปตาร์ บอลลูน 9Days 6Nights
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี ระยะเวลา : 9 วัน
สายการบิน : เตอร์กิช
รหัสทัวร์ : TKIST01 ราคาเริ่มต้น : 28,999 บาท

 ดาวโหลดโปรแกรม >>>>https://goo.gl/LAfBrS

วันที่ 1.กรุงเทพฯ –เมืองอิสตันบลู 
วันที่ 2.เมืองอิสตันบลู – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ –ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน 
วันที่ 3.เมืองอิสตันบลู-เมืองบูร์ซา-Grand Mosque-Green Tomb-เมืองอิชเมียร์
วันที่ 4.เมืองอิชเมียร์-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่
วันที่ 5.เมืองปามุคคาเล่-นครโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลานาเมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์
วันที่ 6.เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินชาดัค-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานทอพรมและเครื่องประดับ - ระบำหน้าท้อง
วันที่ 7.เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองซาแฟรนโบลู-หอคอยฮิเดอร์ริค
วันที่ 8.เมืองซาแฟรนโบลู-ทะเลสาบซาพานจา-เมืองอิสตันบลู-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - สนามบินกรงุอิสตันบลู
วันที่ 9.สนามบินกรุงอิสตันบลู-กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม