นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ [สะสมไมล์เครือ Star Alliance 50 %] เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวสบายๆ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย(Troy) เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เที่ยวอิสตันบูล เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Mu

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ตุรกี อนาโตเลีย 10 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี ระยะเวลา : 10 วัน
สายการบิน : Turkish Airlines
รหัสทัวร์ : TURKEY ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท

 สิงหาคม-ตุลาคม 2562

 ???? วันที่ 1.กรุงเทพ-อิสตันบูล-เมืองกาซิแอนเทป

???? วันที่ 2.เมืองการซิแอนเทป - พิพิธภัณฑ์ชุกมาโมเสก - ตลาดพื้นเมือง - เมืองซานลิอุรฟา - ถ้ำอับราฮัม

???? วันที่ 3.เมืองฮาร์ราน - เมืองเนมรุต - สะพานเซเวอรัน - เมืองโบราณอาเซเมีย - สุสานคาราคูซ - รูปสลักกษัตริย์แห่งโคมายานา

???? วันที่ 4.ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาเนมรุต - เมืองติยาบาเคอร์ - กำแพงเมือง-เมืองมาร์ติน

???? วันที่ 5.เมืองดารา - เมืองวาน - ทะเลสาบวาน - เกาะอัคคาม่า - ปราสาทวาน

???? วันที่ 6.เมืองโดกุเบยาซิต - เทือกเขาอารารัท - เมืองคารส์ - Ani Site History

???? วันที่ 7.เมืองเอร์ซูรุม - Tortum Waterfall

???? วันที่ 8.เมืองเอร์ซูรม- Underground City - อูซันโกล

???? วันที่ 9.เมืองทรับซอน- Trabzon Hagia Sophia Museum - ตลาด Avrupali Pazri - อิสตันบูล

???? วันที่ 10.อิสตันบูล - กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ตุรกี อังการา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ คูซาดาซี
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี ระยะเวลา : 9 วัน
สายการบิน : Turkish
รหัสทัวร์ : 9D6N ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท

 มิถุนายน 2562

วันที่ 1.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

วันที่ 2.ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก

วันที่ 3. เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ 

วันที่ 4. เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – สวนเชอรี่ - เมืองปามุคคาเล่

วันที่ 5. เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง

วันที่ 6. เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - เมืองชานัคคาเล่ - เมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเอสเคลปิออน

วันที่ 7. เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม 

วันที่ 8. เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

วันที่ 9. ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม
ตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู เปิดตัว ซุปตาร์ บอลลูน 9Days 6Nights
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี ระยะเวลา : 9 วัน
สายการบิน : เตอร์กิช
รหัสทัวร์ : TKIST01 ราคาเริ่มต้น : 28,999 บาท

 ดาวโหลดโปรแกรม >>>>https://goo.gl/LAfBrS

วันที่ 1.กรุงเทพฯ –เมืองอิสตันบลู 
วันที่ 2.เมืองอิสตันบลู – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ –ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน 
วันที่ 3.เมืองอิสตันบลู-เมืองบูร์ซา-Grand Mosque-Green Tomb-เมืองอิชเมียร์
วันที่ 4.เมืองอิชเมียร์-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่
วันที่ 5.เมืองปามุคคาเล่-นครโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลานาเมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์
วันที่ 6.เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินชาดัค-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานทอพรมและเครื่องประดับ - ระบำหน้าท้อง
วันที่ 7.เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองซาแฟรนโบลู-หอคอยฮิเดอร์ริค
วันที่ 8.เมืองซาแฟรนโบลู-ทะเลสาบซาพานจา-เมืองอิสตันบลู-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - สนามบินกรงุอิสตันบลู
วันที่ 9.สนามบินกรุงอิสตันบลู-กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
POPULAR TURKEY 8Day 5Nights
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี ระยะเวลา : 8 วัน
สายการบิน : TURKIEY Airline
รหัสทัวร์ : POPULAR TURKEY ราคาเริ่มต้น : 37,999 บาท

 พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

 ???? วันที่ 1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

???? วันที่ 2.อิสตันบูล-อิชเมียร์ (บินภายใน)-เมืองโบราณเอฟเฟซุส-บ้านพระแม่มารี

???? วันที่ 3.ปามุคคาเล่–ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า

???? วันที่ 4.พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คาราวานสไลน์- 
**พิเศษ!!โชว์ระบำหน้าท้อง (เครื่องดื่มไม่อั้น)**

???? วันที่ 5OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์)-เมืองเกอเรเม่-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาซิซาร์-อิสตันบูล (บินภายใน)

???? วันที่ 6.Blue Mosque สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำเยราบาติน-พระราชวังทอปกาปึ

???? วันที่ 7.พระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต- สนามบิน

???? วันที่ 8.กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
TURKEY SUPER SAVE 8DAY 5NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี ระยะเวลา : 8 วัน
สายการบิน : TURKIEY Airline
รหัสทัวร์ : TURKEY SUPER ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท

 พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

 ????Day 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-อิสตันบูล

????Day 2.สตันบูล-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

????Day 3.เมืองชานัคคาเล่-กรุงทรอย-ม้าไม้จำลอง-เมืองเปอร์กามัม-นั่งเคเบิ้ลคาร์(รวมค่าเคเบิ้ลคาร์)-วิหารเทพีอาร์เทมิส

????Day 4.บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟเฟซุส-ปามุคคาเล่–ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส

????Day 5.เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย** พิเศษ ! โชว์ระบำหน้าท้อง

????Day 6.OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์)-เมืองเกอเรเม่–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาซิซาร์-เมืองอังการ่า

????Day 7.อิสตันบูล-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-พระราชวังโดลมาบาเช่

????Day 8.กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
EASY WONDERFUL TURKEY 8DAY 6NIGHT
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี ระยะเวลา : 8 วัน
สายการบิน : UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES
รหัสทัวร์ : TURKEY ราคาเริ่มต้น : 26,900 บาท

 พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562

 ?วันที่ 1. กรุงเทพฯ – เคียฟ – อิสตันบูล

?วันที่ 2.อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก

?วันที่ 3. ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD - สนามบิน – กรุงเทพฯ

?วันที่ 4.เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – ชมสวนดอกไม้เมืองอิสปาร์ต้า – เมืองคอนย่า
เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

?วันที่ 5.ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – นครใต้ดินคาร์ตัค 
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – กรุงอังการ่า

?วันที่ 6.เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์

?วันที่ 7.สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – ท่าอากาศอิสตันบูล

?วันที่ 8.กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
ตุรกี 9 วัน 6 คืน อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู
ประเทศ : ทัวร์ ตุรกี ระยะเวลา : 9 วัน
สายการบิน : Turkish Airlines
รหัสทัวร์ : TKIST01 ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท

 พฤษภาคม-ตุลาคม 2562

 วันที่ 1. กรุงเทพฯ –เมืองอิสตันบลู 

วันที่ 2. เมืองอิสตันบลู – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ –ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน

วันที่ 3.เมืองอิสตันบลู-เมืองบูร์ซา-Grand Mosque-Green Tomb-เมืองอิชเมียร์
วันที่ 4.เมืองอิชเมียร์-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่
วันที่ 5.เมืองปามุคคาเล่-นครโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลานาเมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์
วันที่ 6.เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินชาดัค-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานทอพรมและเครื่องประดับ - ระบำหน้าท้อง
วันที่ 7.เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองซาแฟรนโบลู-หอคอยฮิเดอร์ริค
วันที่ 8.เมืองซาแฟรนโบลู-ทะเลสาบซาพานจา-เมืองอิสตันบลู-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - สนามบินกรงุอิสตันบลู
วันที่ 9.สนามบินกรุงอิสตันบลู-กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม