เดินทางถึงมหานครปารีสแห่งฝรั่งเศสเมืองแห่งสีสันของแฟชั่น ศิลปวิทยาการ ศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ผ่านชมประตูชัยอาร์คทรอมเฟย์ ถนนชองป์เอลิเซ่ ย่านการค้า และธุรกิจ ที่สำคัญ ผ่านชมจัตุรัสเดอลาคองคอร์ด จัตุรัสใจกลางเมือง และยังเป็นลานประหารชีวิตของผู้ค้านับพัน ในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แมแ้ต่พระเจา้หลยุส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนท พร้อมราชวงศ์ก็ถูกประหารด้วยเครื่องกิโยติน ชมเสาหินอโครดมที่มีอายุกว่า 3,000 ปี ที่ถูกนำมาจากประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ทัวร์ ไฮไลท์ ฝรั่งเศส (ปารีส - ลุ่มแม่น้ำลัวร์) 7D 4N TG
ประเทศ : ทัวร์ ฝรั่งเศส ระยะเวลา : 7 วัน
สายการบิน : Thai airways
รหัสทัวร์ : ทัวร์ ไฮไลท์ ฝรั่งเศส (ปารีส - ลุ่มแม่น้ำลัวร์) 7D 4N TG ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
8-14, 9-15 ก.พ. 2559 (ฉลองตรุษจีน) 22 ? 28 ก.พ.,10-16,14-20 มี.ค. 2559 18-24, 22-28, 24-30,25-31 มี.ค.2559 28 มี.ค. ? 3 เม.ย.,29 มี.ค.-4 เม.ย.2559
นำท่านบินตรงสู่ปารีส เยือนเมืองตูร์ (Tours) เมืองประวัติศาสตร์แห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์ (Loire) เข้าชมความงามของปราสาทเชอนงโซ (Ch?teau de Chenonceau) ที่แสดงความยิ่งใหญ่ในลุ่มแม่น้ำลัวร์ เต็มอิ่มกับปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก ถ่ายรูปสวยๆกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) ช้อปปิ้งสุดมันส์ทั้งร้านค้าปลอดภาษี และ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ***สะสมไมล์การบินไทย 50 %***
รายละเอียดเพิ่มเติม