นำท่านชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ รอบ ๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริงนำท่านเดินทางสู่ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่าง ๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่าง ๆ และรูปล้อเลียน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 6วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์ รัสเซีย ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : ETIHAD
รหัสทัวร์ : EY801 ราคาเริ่มต้น : 36,888 บาท

 เมษายน - กรกฎาคม 2562

วันที่ 1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชิติอาบูดาบ

วันที่ 2.ท่าอากาศยานนานาชิติอาบูดาบี -ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ - จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – อนุสรณ์สถานเลนิน – ห้างสรรพสินค้ากุม –สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต

วันที่ 3.เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด - โบสถ์อัสสัมชัญ โฮลีทรินิตี้ - IZMAILOVO MARKET

วันที่ 4.พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - เนินเขาสแปร์โรว์ – มหาวิทยาลัยมอสโคว์ – อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA

วันที่ 5.ท่าอากาศยาน โดโมเดเดโว กรุงมอสโคว์ - สนามบินนานาชาติอาบูดาบี

วันที่ 6.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รายละเอียดเพิ่มเติม
รัสเซีย มอสโก ซากอส
ประเทศ : ทัวร์ รัสเซีย ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : EMIRATES AIRLINE (EK)
รหัสทัวร์ : WE03 ราคาเริ่มต้น : 37,900 บาท

 เมษายน-พฤษภาคม62

วันที่ 1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ 
วันที่ 2.ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
วันที่ 3.ซากอร์ส – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส 
วันที่ 4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้
– พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
วันที่ 5.จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – Shopping Mall Alexander Garden – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบิน
วันที่ 6.กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ รัสเซีย ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : Emirates (EK)
รหัสทัวร์ : RS-01 ราคาเริ่มต้น : 37,900 บาท

เมษายน-ตุลาคม 62

 ????วันที่1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ 

????วันที่2.ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท

????วันที่3.ซากอร์ส – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส

????วันที่4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์

????วันที่5. จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – Shopping Mall Alexander Garden – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบิน

????วันที่6.กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 6DAYS 3NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ รัสเซีย ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : FULL SERVICE MAHAN AIR (W5)
รหัสทัวร์ : VK001 ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท

 มิถุนายน - ตุลาคม 2562

 ????วันที่ 1: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

????วันที่ 2: สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหาร
เซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต

????วันที่ 3: เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่

????วันที่ 4: พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บา 
ซิล – ห้างกุม

????วันที่ 5: สนามบินวนูโคโว (มอสโคว์) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)

????วันที่ 6: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 6 DAYS 3 NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ รัสเซีย ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : ETIHAD AIRWAYS
รหัสทัวร์ : ZDME06 ราคาเริ่มต้น : 33,999 บาท

 กันยายน - ตุลาคม 2562

 ????Day 1.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

????Day 2.ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ 

????Day 3.เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค

????Day 4.เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต – สวนโคโลเมนสโกเย 

????Day 5.เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
????Day 6.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

รายละเอียดเพิ่มเติม
Very Good Russia Moscow St. Petersburg6 Days 4 Nights
ประเทศ : ทัวร์ รัสเซีย ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : Qatar Airways
รหัสทัวร์ : - ราคาเริ่มต้น : 46,555 บาท

 มิถุนายน - พฤศจิกายน 62

 

???? Road Map:????
????Day1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา - มอสโคว์

????Day2.สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม

????Day3.วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - รถไฟซัปซาน - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก

????Day4.พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว Hermitage

????Day5.วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์แห่งหยดเลือด - โดฮา

????Day6.โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

รายละเอียดเพิ่มเติม