นำท่านชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ รอบ ๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริงนำท่านเดินทางสู่ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่าง ๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่าง ๆ และรูปล้อเลียน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

SUPER GRAND RUSSIA 8 DAYS 5 NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ รัสเซีย ระยะเวลา : 8 วัน
สายการบิน : Mahan
รหัสทัวร์ : RUS-SGR-8DW5 ราคาเริ่มต้น : 48,888 บาท
30 ธ.ค.62-06 ม.ค.63 // 49,888.- 27 ม.ค.-03 ก.พ.63 // 48,888.- 03-10 ก.พ.63 // 48,888.- 10-17 ก.พ.63 // 48,888.- 09-16 มี.ค.63 // 48,888.- 23-30 มี.ค.63 // 48,888.-
วันที่ 1. กรุงเทพ - เตหะราน วันที่2. มอสโคว์-ซากอร์ส-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์ วันที่ 3. จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUM-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-ชมเซอร์คัส วันที่ 4. METRO-ถนนอารบัต-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-IZMAILOVSKY MARKET วันที่ 5. มอสโคว์ - SAPSAN EXPRESS - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว วันที่ 6. พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Bronze horseman - เรือรบหลวงออโรร่า - โบสถ์หยดเลือด วันที่ 7. เซนต์ปีเตอร์ - เตหะราน -กรุงเทพ ฯ วันที่ 8. กรุงเทพ ฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
HAPPY SNOW RUSSIA 6 DAYS 4 NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ รัสเซีย ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : Air Astana
รหัสทัวร์ : RUS-HPSA-6DKC ราคาเริ่มต้น : 43,999 บาท
21-26 ธ.ค.62 // 43,999 28 ธ.ค.62-02 ม.ค.63 // 49,999 18-23 ม.ค.63 // 43,999 25-30 ม.ค.63 // 43,999 08-13 ก.พ.63 // 43,999 22-27 ก.พ.63 // 43,999 07-12 มี.ค.63 // 43,999 28 มี.ค.-02 เม.ย.63 // 43,999 04-09 เม.ย.63 // 43,999 11-16 เม.ย.63 // 49,888 18-23 เม.ย.63 // 44,888
วันที่ 1. กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - มอสโคว์ วันที่ 2. มอสโคว์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - METRO - มหาวิหารเซนต์บาซิล - จัตุรัสแดง - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ -GUM-ชมเซอร์คัส วันที่ 3. มอสโคว์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว วันที่ 4. เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ วันที่ 5. เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - อัลมาตี้ วันที่ 6. อัลมาตี้ - กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
EASY-A แสงเหนือ RUSSIA 6 DAYS 4 NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ รัสเซีย ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : Turkmenistan Airlines
รหัสทัวร์ : RUS-ESA-6DT5 ราคาเริ่มต้น : 56,999 บาท
07-12 ธ.ค.62 // 56,999.- 21-26 ธ.ค.62 // 57,999.- 28 ธ.ค.62-02 ม.ค.63 // 60,999.- 25-30 ม.ค.63 // 60,999.- 08-13 ก.พ.63 // 56,999.- 29-ก.พ-25 มี.ค.63 // 56,999.- 21-26 มี.ค.63 // 56,999.- 28 มี.ค.-02 เม.ย.63 // 56,999.-
วันที่ 1. สนามบินสุวรรณภูมิ - อาชกาบัต - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เรือรบหลวงออโรร่า - Bronze horseman วันที่ 2. ST.PETER - MURMANSK (ล่าแสงเหนือ) วันที่ 3. MURMANSK (ล่าแสงเหนือ) วันที่ 4. MURMANSK ? เซนต์ปีเตอร์ วันที่ 5. เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - HERMITAGE MUSEUM โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค-สนามบิน วันที่ 6. กรุงเทพ ฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
SUPER แสงเหนือ RUSSIA 7 DAYS 4 NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ รัสเซีย ระยะเวลา : 7 วัน
สายการบิน : Mahan Air
รหัสทัวร์ : RUS-SUPA-7DW5 ราคาเริ่มต้น : 53,888 บาท
07-13 ธ.ค.62 // 54,888.- 21-27 ธ.ค.62 // 54,888.- 28 ธ.ค.62-03 ม.ค.63 // 59,888.- 25-31 ม.ค.63 // 56,888.- 08-14 ก.พ.63 // 53,888.- 07-13 มี.ค.63 // 53,888.- 21-27 มี.ค.63 // 53,888.-
วันที่ 1. กรุงเทพ - เตหะราน - มอสโคว์ วันที่ 2. พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - กุม วันที่ 3. MOSCOW ? MURMANSK ล่าแสงเหนือ วันที่ 4. MURMANSK ล่าแสงเหนือ วันที่ 5. MURMANSK - MOSCOW - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - METRO วันที่ 6. มอสโคว์ ? สนามบิน วันที่ 7. กรุงเทพ ฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
RUSSIA SUPPER MOSCOW
ประเทศ : ทัวร์ รัสเซีย ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : MAHAN
รหัสทัวร์ : MOS-ZA6DW5 ราคาเริ่มต้น : 32,999 บาท

กรกฎาคม2562-มีนาคม2563

1 วันแรก  -  กรุงเทพ - มอสโคว์ (-/-/-/)
2 วันที่สอง        เตหะรานมอสโคว์- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ
3 วันที่สาม-จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม 
4 วันที่สี่  - ซาร์กอส-MATRESHAKA FACTORY-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์- ชมเซอร์คัส  
5 วันที่ห้า-มอสโคว์ – เตหะ
6 วันที่หก-กรุงเทพ ฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
Very Good Russia Moscow St. Petersburg6 Days 4 Nights
ประเทศ : ทัวร์ รัสเซีย ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : Qatar Airways
รหัสทัวร์ : - ราคาเริ่มต้น : 46,555 บาท

 มิถุนายน - พฤศจิกายน 62

 

???? Road Map:????
????Day1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา - มอสโคว์

????Day2.สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม

????Day3.วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - รถไฟซัปซาน - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก

????Day4.พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว Hermitage

????Day5.วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์แห่งหยดเลือด - โดฮา

????Day6.โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

รายละเอียดเพิ่มเติม