นำท่านชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ รอบ ๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริงนำท่านเดินทางสู่ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่าง ๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่าง ๆ และรูปล้อเลียน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 6วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์ รัสเซีย ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : ETIHAD
รหัสทัวร์ : EY801 ราคาเริ่มต้น : 36,888 บาท

 เมษายน - กรกฎาคม 2562

 ???? วันที่ 1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชิติอาบูดาบ

???? วันที่ 2.ท่าอากาศยานนานาชิติอาบูดาบี -ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ - จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – อนุสรณ์สถานเลนิน – ห้างสรรพสินค้ากุม –สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต

???? วันที่ 3.เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด - โบสถ์อัสสัมชัญ โฮลีทรินิตี้ - IZMAILOVO MARKET

???? วันที่ 4.พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - เนินเขาสแปร์โรว์ – มหาวิทยาลัยมอสโคว์ – อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA

???? วันที่ 5.ท่าอากาศยาน โดโมเดเดโว กรุงมอสโคว์ - สนามบินนานาชาติอาบูดาบี

???? วันที่ 6.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รายละเอียดเพิ่มเติม
รัสเซีย มอสโก ซากอส
ประเทศ : ทัวร์ รัสเซีย ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : EMIRATES AIRLINE (EK)
รหัสทัวร์ : WE03 ราคาเริ่มต้น : 37,900 บาท

 เมษายน-พฤษภาคม62

วันที่ 1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ 
วันที่ 2.ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
วันที่ 3.ซากอร์ส – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส 
วันที่ 4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้
– พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
วันที่ 5.จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – Shopping Mall Alexander Garden – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบิน
วันที่ 6.กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม