ทะเลสาบสีชมพู ?นากูรู? สวรรค์ของนกฟลามิงโก้สีชมพู อุทยานแห่งชาติมาไซมารา ดินแดนของชาวมาไซ หัวใจของการท่องซาฟารีแห่งเคนย่า กรุงไนโรบี เมืองหลวงที่มีอากาศแสนสบายตลอดทั้งปี

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JAMBO KENYA 7 DAYS
ประเทศ : ทัวร์ เคนย่า ระยะเวลา : 7 วัน
สายการบิน : ETIHAD
รหัสทัวร์ : ken ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท

 มิถุนายน-กรกฎาคม 2562

 ???? วันที่ 1.สนามบินสุวรรณภูมิ

???? วันที่ 2. สุวรรณภูมิ – อาบูดาบี – ไนโรบี – ศูนย์ยีราฟ – พิพิธภัณฑ์หญิงเหล็ก - มื้อค่ำคานิวอล

???? วันที่ 3.อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - หมู่บ้านชนเผ่ามาไซ

???? วันที่ 4.มาไซมาร่า – ล่าหาบิ๊ก 5

???? วันที่ 5.ไนวาชา –มาไซมาร่า

???? วันที่ 6.นากูรู –สนามบินไนโรบี 

???? วันที่ 7.สุวรรณภูมิ

รายละเอียดเพิ่มเติม
เคนย่า แทนซาเนีย 10 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์ เคนย่า ระยะเวลา : 10 วัน
สายการบิน : KENYA AIRWAYS
รหัสทัวร์ : - ราคาเริ่มต้น : 175,000 บาท

 ถุนายน-สิงหาคม 2562

 

????Road Map:
????วันที่ 1.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)

????วันที่ 2. กรุงไนโรบี - คิลิมันจาโร (ประเทศแทนซาเนีย) – อุทยานแห่งชาติโงโรโงโร่

????วันที่ 3.(ประเทศแทนซาเนีย) ปากปล่องภูเขาไฟโงโรโงโร่-อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ

????วันที่ 4.(ประเทศแทนซาเนีย) อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ – กิจกรรมเกมไดร์ฟ (เต็มวัน)

????วันที่ 5.เซเรนเกติ - ชายแดนอีสบาเนีย-อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า (ประเทศเคนย่า)

????วันที่6. ประเทศเคนย่า) อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า แดนสวรรค์ของสัตว์ป่า

????วันที่ 7.(ประเทศเคนย่า) อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า แดนสวรรค์ของสัตว์ป่า

????วันที่ 8.(ประเทศเคนย่า) มาไซมาร่า – อุทยานแห่งชาตินากูรู-เมืองไนวาชา

????วันที่ 9.ไนวาซา -ล่องเรือทะเลสาบไนวาซา -ไนโรบี

????วันที่ 10.ประเทศเคนย่า) ไนโรบี (Nairobi)- สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

รายละเอียดเพิ่มเติม