ทะเลสาบสีชมพู ?นากูรู? สวรรค์ของนกฟลามิงโก้สีชมพู อุทยานแห่งชาติมาไซมารา ดินแดนของชาวมาไซ หัวใจของการท่องซาฟารีแห่งเคนย่า กรุงไนโรบี เมืองหลวงที่มีอากาศแสนสบายตลอดทั้งปี

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JAMBO KENYA 7 DAYS
ประเทศ : ทัวร์ เคนย่า ระยะเวลา : 7 วัน
สายการบิน : ETIHAD
รหัสทัวร์ : ken ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท

 มิถุนายน-กรกฎาคม 2562

 ???? วันที่ 1.สนามบินสุวรรณภูมิ

???? วันที่ 2. สุวรรณภูมิ – อาบูดาบี – ไนโรบี – ศูนย์ยีราฟ – พิพิธภัณฑ์หญิงเหล็ก - มื้อค่ำคานิวอล

???? วันที่ 3.อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - หมู่บ้านชนเผ่ามาไซ

???? วันที่ 4.มาไซมาร่า – ล่าหาบิ๊ก 5

???? วันที่ 5.ไนวาชา –มาไซมาร่า

???? วันที่ 6.นากูรู –สนามบินไนโรบี 

???? วันที่ 7.สุวรรณภูมิ

รายละเอียดเพิ่มเติม