ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่นสุดประทับใจ พร้อมแพคเกจท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆมากมายในประเทศญี่ปุ่น ด้วยบริการคุณภาพสุดประทับใจในราคาถูกได้แล้ววันนี้

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Tokyo โตเกียว ฟูจิ สกี
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : NOKSCOOT
รหัสทัวร์ : JXW227 ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
15-19มกราคม 63 16-20 มกราคม 63 28มกราคม-1กุมภาพันธ์ 30มกราคม-3กุมภาพันธ์ 5-9กุมภาพันธ์ 63 6-10กุมภาพันธ์ 63 12-16กุมภาพันธ์ 63 13-17 กุมภาพันธ์ 63 19-23กุมภาพันธฺ 63 20-24กุมภาพันธฺ 63 26กุมภาพันธ์-1มีนาคม 27กุมภาพันธ์-2มีนาคม 4-8มีนาคม 63 5-9มีนาคม 63 11-15มีนาคม 63
Day 1: พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน Nok Scoot (XW) Day 2: ท่าอากาศยานนาริตะ - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม - ฟูจิออนเซ็น Day 3: ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ลานสกี Fujiten - โอชิโนะฮัคไก - โตเกียว - ชิบูย่าSky Day 4: โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ตลาปลาสึกิจิ - ชินจูกุ - ชิบะ - งานประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village หมู่บ้านเยอรมัน - นาริตะ Day 5: วัดนาริตะ - ร้านดองกิโฮเต้ - ห้างอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
รายละเอียดเพิ่มเติม
PRO WINTER FUKUOKA BEPPU FREEDAY
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : THAI LION AIR
รหัสทัวร์ : PJP76-SL ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท
1 - 5 ก.พ. 2020 // 21,999 4 - 8 ก.พ. 2020 // 19,999 6 - 10 ก.พ. 2020 // 25,999 9 - 13 ก.พ. 2020 // 25,999 12 - 16 ก.พ. 2020 // 20,999 14 - 18 ก.พ. 2020 // 21,999 19 - 23 ก.พ. 2020 // 21,999 22 - 26 ก.พ. 2020 // 20,999 24 - 28 ก.พ. 2020 // 21,999 26 ก.พ. - 1 มี.ค. 2020 // 21,999 27 ก.พ. - 2 มี.ค. 2020 // 21,999 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2020 // 21,999 3 - 7 มี.ค. 2020 // 21,999 5 - 9 มี.ค. 2020 // 21,999 6 - 10 มี.ค. 2020 // 21,999 7 - 11 มี.ค. 2020 // 21,999 11 - 15 มี.ค. 2020 // 21,999 12 - 16 มี.ค. 2020 // 21,999 13 - 17 มี.ค. 2020 // 21,999 17 - 21 มี.ค. 2020 // 20,999 18 - 22 มี.ค. 2020 // 20,999 19 - 23 มี.ค. 2020 // 18,999
วันที่ 1. กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง วันที่ 2. สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - สะพานแขวน โคโคโนเอะ - หมู่บ้านยูฟุอิน - เบปปุ - ยูเมะทาวน์ - แช่ออนเซ็น วันที่ 3. ขุมนรกเบปปุจิโกกุ (ชม 1 บ่อสีฟ้า) - โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท - วัดโทโชจิ - DUTY FREE - ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน วันที่ 4. อิสระท่องเที่ยว หรือ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย วันที่ 5. สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซุปตาร์ ซามูไร ไอศกรีม
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : XJ196 ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท

เมษายน-มิถุนายน 2563

 

1 วันแรก - กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น XJ610 14.15 -21.40 น.
2 วันที่สอง - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต ณ ซันมาซิซูจิ - เมืองมัตสีโมโตะ
3 วันที่สาม - สายอัลไพน์ทาเทยาม่า - เขาทาเทยาม่า - กำแพงหิมะ - เขื่อนคุโรเบะ - เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น
4 วันที่สี่ - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิเศษ ชมโชว์เกียวโต ซามูไรบอยส์ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองโอซาก้า - ช๊อปปิ้งชินไชบาชิ
5 วันที่ห้า - ปราสาทโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น XJ611 23.45 - 04.00 +1น.
6 วันที่หก - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
TOKYO FUJI MATSUMOTO OSAKA 6D4N
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : สายการบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : TGNRTKIX09 ราคาเริ่มต้น : 39,888 บาท
15-20 มีนาคม 2563 // 39,888.- 16-21 มีนาคม 2563 // 39,888.- 17-22 มีนาคม 2563 // 39,888.- 18-23 มีนาคม 2563 // 39,888.- 20-25 มีนาคม 2563 // 39,888.- 21-26 มีนาคม 2563 // 39,888.- 22-27 มีนาคม 2563 // 39,888.- 24-29 มีนาคม 2563 // 39,888.-
Day 1: กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ Day 2: สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ Day 3: ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ช้อปปิ้งถนนนาคามาชิ Day 4: เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ Day 5: เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - เมืองโอซาก้า - ช้อปปื้งชินไซบาชิ Day 6: ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โป ซิตี้ - ห้างอิออน - สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
EASY LIKE SNOW OSAKA-TOKYO 5D3N
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Japan Airlines (JL)
รหัสทัวร์ : KIX-NRT ราคาเริ่มต้น : 33,900 บาท
01 - 05 กุมภาพันธ์ 2563 09 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 25 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 09 - 13 มีนาคม 2563
Day 1: กรุงเทพฯ - โอซาก้า Day 2: ท่าอากาศยานคันไซ (โอซาก้า) - ปราสาทโอซาก้า - วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - อิสระช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ Day 3: ทะเลสาบฮามานะ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - เมนูขาปูยักษ์ - แช่ออนเซน Day 4: ลานสกีฟูจิเทน - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ Day 5: วัดอาซากุสะ - Tokyo Sky Tree - ช้อปปิ้งชิบุยะ - อิออน มอลล์ นาริตะ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 5D3N
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : แอร์เอเซีย เอ็กซ์ แอร์ไลน์
รหัสทัวร์ : XJ176 ราคาเริ่มต้น : 17,888 บาท
23-27 กุมภาพันธ์ 2563 BUS1 23-27 กุมภาพันธ์ 2563 BUS2 23-27 กุมภาพันธ์ 2563 BUS3 23-27 กุมภาพันธ์ 2563 BUS4 23-27 กุมภาพันธ์ 2563 BUS5 23-27 กุมภาพันธ์ 2563 BUS6 01-05 มีนาคม 2563 BUS1 01-05 มีนาคม 2563 BUS2 01-05 มีนาคม 2563 BUS3 01-05 มีนาคม 2563 BUS4 01-05 มีนาคม 2563 BUS5 01-05 มีนาคม 2563 BUS6
Day 1: กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง Day 2: สนามบินฟุคุชิมะ - เมืองนิกโก้ - สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ - เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ - เมืองฟุคุชิมะ Day 3: ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอร์ท - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ - พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - เมืองเซนได - ดิวตี้ฟรี - ท่าเรือชิโกมะ - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด Day 4: ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ - ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก) - ทะเลสาบอินะวะชิโระ Day 5: สนามบินฟุคุชิมะ - สนามบิน ดอนเมือง
รายละเอียดเพิ่มเติม
FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 6D4N
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : Air Asia X
รหัสทัวร์ : XJ180 ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
26 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2563 BUS1 26 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2563 BUS2 26 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2563 BUS3 26 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2563 BUS4
Day 1: กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง Day 2: สนามบินดอนเมือง - สนามบินฟุคุชิมะ - เมืองนิกโก้ - สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ - อิสระเล่น สกี ณ ลานสกีเมืองนิกโก้ - เมืองฟุกุชิมะ Day 3: ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอร์ท - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ - พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - เมืองเซนได - ท่าเรือชิโกมะ - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - เมืองเซนได Day 4: อิสระช้อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวภายในเมืองเซนไดตามอัธยาศัย Day 5: ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ - ปราสาทสึรุงะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ Day 6: สนามบินฟุคุชิมะ - สนามบิน ดอนเมือง
รายละเอียดเพิ่มเติม
FUKUSHIMA SENDAI GINZAN 6D4N
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : Air Asia X
รหัสทัวร์ : XJ181 ราคาเริ่มต้น : 24,888 บาท
26 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2563 BUS1 26 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2563 BUS2 04-09 มีนาคม 2563 BUS1 04-09 มีนาคม 2563 BUS2 11-16 มีนาคม 2563 BUS1 11-16 มีนาคม 2563 BUS2 18-23 มีนาคม 2563 BUS1 18-23 มีนาคม 2563 BUS2
Day 1: กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง Day 2: สนามบินฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก) - ทะเลสาบอินะวะชิโระ Day 3: หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ - พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - ดิวตี้ฟรี - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน Day 4: วัดจูซนจิ - กินซัง ออนเซ็น - เมืองเซนได - มิตซุย เอ้าท์เลท ปาร์ค เซ็นได พอร์ท Day 5: ซากปราสาทเซ็นได - สุสานซุยโฮเด็น - ช้อปปิ้งถนนคลิสโรด - วัดไดคันมิตสุจิ ชมเจ้าแม่กวนอิม เซ็นได ไดคันนอน - อิออน มอลล์ Day 6: สนามบินฟุคุชิมะ - สนามบิน ดอนเมือง
รายละเอียดเพิ่มเติม
OSAKA SHIRAKAWA TOTTORI ซุปตาร์ ยอดนักสืบ (หิมะขาว) 6D4N
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : XJ128 ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท

 พฤศจิกายน 2562- มกราคม 2563

 
รายละเอียดเพิ่มเติม
OSAKA KANAZAWA NARA 6DAYS 4NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : AIR
รหัสทัวร์ : XJ124 ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท

 พฤศจิกายน62 - มกราคม63

 

1 สนามบินดอนเมือง เที่ยวบินที่ XJ612 
2 สนามบินคันไซ-เกียวโต-ศาลเจ้าเฮอัน-การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น-วัดคินคะคุจิ-เมืองนาโกย่า-ช๊อปปิ้งซาคาเอะ
3 ลานสกีทาคายาม่า-ทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองคานาซาว่า-สวนเค็นโรคุเอ็น
4 ตลาดโอมิโซ-เมืองกุโจ ฮาจิมัน-โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าเลทส์-เมืองนาโกย่า
5 เมืองนารา-วัดโทไดจิ-ไดบุทสึ-โอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-ชินไซบาชิ
6 สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง เที่ยวบินที่ XJ613 
รายละเอียดเพิ่มเติม
OSAKA KANAZAWA NARA 6DAYS 4NIGTHS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : THAI AIR ASIA (XJ)
รหัสทัวร์ : XJ124 ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท

 พฤศจิกายน 62 - มกราคม 63

 

Road Map:
????วันที่ 1.กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

????วันที่ 2.สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – เมืองนาโกย่า
- ช้อปปิ้งซาคาเอะ

????วันที่ 3.ลานสกี ทาคายาม่า – ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น

????วันที่ 4.ตลาดโอมิโช - เมืองกุโจ ฮาจิมัน - โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าเลทส์ - เมืองนาโกย่า

????วันที่ 5.เมืองนารา – วัดโทไดจิ – ไดบุทสึ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ชินไซบาชิ

????วันที่ 6.เมืองนารา – วัดโทไดจิ – ไดบุทสึ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ชินไซบาชิ

รายละเอียดเพิ่มเติม
OSAKA KYOTO MIYAMA INE 5 DAYS 3 NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : แอร์เอเชีย เอ็กซ์
รหัสทัวร์ : XJ171 ราคาเริ่มต้น : 20,888 บาท
16-20 มีนาคม 2563 17-21 มีนาคม 2563 18-22 มีนาคม 2563 19-23 มีนาคม 2563 20-24 มีนาคม 2563 21-25 มีนาคม 2563 22-26 มีนาคม 2563 23-27 มีนาคม 2563 24-28 มีนาคม 2563 25-29 มีนาคม 2563 26-30 มีนาคม 2563 27-31 มีนาคม 2563 28 มีนาคม-01 เมษายน 2563 29 มีนาคม-02 เมษายน 2563 30 มีนาคม-03 เมษายน 2563 31 มีนาคม-04 เมษายน 2563 01-05 เมษายน 2563 02-06 เมษายน 2563 03-07 เมษายน 2563 04-08 เมษายน 2563 05-09 เมษายน 2563 06-10 เมษายน 2563 07-11 เมษายน 2563 08-12 เมษายน 2563 09-13 เมษายน 2563 (สงกรานต์) 10-14 เมษายน 2563 (สงกรานต์) B.1 10-14 เมษายน 2563 (สงกรานต์) B.2 11-15 เมษายน 2563 (สงกรานต์) B.1 11-15 เมษายน 2563 (สงกรานต์) B.2 12-16 เมษายน 2563 (สงกรานต์) B.1 12-16 เมษายน 2563 (สงกรานต์) B.2 13-17 เมษายน 2563 (สงกรานต์) 14-18 เมษายน 2563 (สงกรานต์) 15-19 เมษายน 2563
Day 1: กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น Day 2: สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เมืองอาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ - เมืองมิยาม่า - หมู่บ้านคายาบูกิ - เกียวโต - ย่านกิออน Day 3: เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - เมืองอิเนะ - หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ - โอซาก้า Day 4: หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ Day 5: สนามบินดอนเมือง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซุปตาร์ ซากุระ สโนว วอลล์ (เหมาลำ 12)
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : XJ186 ราคาเริ่มต้น : 33,888 บาท

 08-13 เมษายน 2563

 

1 วันแรก - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
2 วันที่สอง - สนามบินฟุคุชิมะ เที่ยวบินที่ XJ824 02.00 - 10.30 น. - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองเซ็นได
3 วันที่สาม - ปราสาทอาโอบะ รูปปั้นท่านไดเมียว - ช๊อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ
4 วันที่สี่ - เมืองคาคุโนะดาเตะ - หมู่บ้านซามูไร - กินซังออนเซ็น - เมืองเซ็นได - ช๊อปปิ้งคริสโร้ด
5 วันที่ห้า - กำแพงหิมะซาโอะ เอะโซะ - พพิธภัณฑ์โคเคชิ - เมืองฟุคุชิมะ - ปราสาทสึรุงะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ
6 วันที่หก - สนามบินฟุคุชิมะ เที่ยวบินที่ XJ825 11.15 - 16.25 น. - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซุปตาร์ ซากุระ ซามูไร (เหมาลำ 13)
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : XJ188 ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท

มีนาคม-เมษายน 2563

 

1 กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินดอนเมือง – สนามบินฟุคุชิมะ เที่ยวบินที่ XJ824 (02.00/02.30 - 10.00/10.30 น.) – หน้าผาโทโนะ เฮทสิริ – ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น – หมู่บ้านโออุจิจูคุ – เมืองไอสึ – ปราสาทสึรุกะ (ด้านนอก) - เมืองเซ็นได
3 เมืองอิวาเตะ – วัดจูซนจิ – ล่องเรือเกบิเก - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ – เมืองโมริโอกะ
4 เมืองคะคุโนะดาเตะ - หมู่บ้านซามูไร – กินซัง ออนเซ็น - เมืองเซ็นได - ช้อปปิ้งคลิสโร้ด
5 ซากปราสาทเซ็นได รูปปั้นท่านไดเมียว – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - พิพิทธภัณฑ์โคเคชิ - เมืองฟุคุชิมะ
6 สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง - เที่ยวบินที่ XJ825 (11.15 - 16.25 น.)
รายละเอียดเพิ่มเติม
GOAL JAPAN SAKURA LIGHT UP TOKYO WOW 6 DAYS 3 NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : สายการบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : - ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
24-29 มีนาคม 2563 27-1 เมษายน 2563 1-6 เมษายน 2563 2-7 เมษายน 2563 3-8 เมษายน 2563
Day 1: กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ Day 2: สนามบินนาริตะ - เมืองคามาคูระ - พระใหญ่คามาคูระ - ศาลเจ้าซึรุงะโอกะ ฮาจิมังกุ - เกาะเอโนะชิมะ - ศาลเจ้าเอโนะชิมะ - ประภาคารปราสาทโอดาวาระ ไลท์อัพ - ออนเซ็น - ขาปูยักษ์ไม่อั้น Day 3: ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - เจดีย์ชูเรโตะ - ซากามิโกะ (ชมซากุระ - ใส่ชุดยูกาตะ)ชมเทศกาลไฟกลางคืน - เมืองโตเกียว Day 4: อิสระช้อปปิ้ง หรือ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ Day 5: โตเกียว - สวนอูเอโนะ (ชมซากุระ) - วัดอาซะกุซะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ช้อปปิ้งชินจุกุ - ชมซากุระวิวกลางคืนแม่น้ำเมกุโระ - สนามบินฮาเนดะ Day 6: สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
GOAL JAPAN SAKURA PERFECT ROUTE 7 DAYS 4 NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 7 วัน
สายการบิน : สายการบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : - ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
1-7 เมษายน 2563 2-8 เมษายน 2563 3-9 เมษายน 2563
Day 1: กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ Day 2: สนามบินคันไซ - ใส่กิโมโน เดินเล่นเส้นทางชมซากุระแสนสวย-ถนนสายนักปราชญ์ - คลองโอคาซากิ - ทางลาดเคอาเกะ - ศาลเจ้าเฮย์อัน - วัดคิโยมิสึ - นาโกย่า Day 3: เมืองโอคาซากิ - ปราสาทโอคาซากิ - สวนโอคาซากิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ไม่อั้น Day 4: ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - เจดีย์ชูเรโตะ - ซากามิโกะ (ชมซากุระ + ใส่ชุดยูกาตะ)ชมเทศกาลไฟกลางคืน - เมืองโตเกียว Day 5: อิสระช้อปปิ้ง หรือ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ Day 6: โตเกียว - สวนอูเอโนะ (ชมซากุระ) - วัดอาซะกุซะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ช้อปปิ้งชินจุกุ - ชมซากุระวิวกลางคืนแม่น้ำเมกุโระ - สนามบินฮาเนดะ Day 7: สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
GOAL JAPAN SKI TAKAYAMA TOKYO 6 DAYS 3 NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : สายการบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : - ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
9-14 มกราคม 63 23-28 มกราคม 63 6-11 กุมภาพันธ์ 63 20-25 กุมภาพันธ์ 63
Day 1: กรุงเทพฯ - สนามบินฮาเนดะ Day 2: สนามบินฮาเนดะ - อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ Day 3: ไซตามะ - แท่งน้ำแข็งย้อยอาชิงะคุโบะ - เล่นสกี ฟูจิ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ Day 4: ปราสาทมัตสึโมโต้ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะทาคายาม่า - ออนเซ็น Day 5: ทาคายาม่า จินจะ - ถนนสายซานมาจิซูจิ - นาโกย่าช้อปปิ้งซาคาเอะ - ชมเทศกาลไฟนาบะนาโนะ ซาโตะ - สนามบินนาโกย่า Day 6: สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
GOAL JAPAN SKI KYUSHU HIROSHIMA 6 DAYS 4 NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : สายการบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : - ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
10-15 มกราคม 2563 24-29 มกราคม 2563 7-12 กุมภาพันธ์ 2563 21-26 กุมภาพันธ์ 2563 6-11 มีนาคม 2563
Day 1: กรุงเทพฯ - สนามบินฟุคุโอกะ Day 2: สนามบินฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ-นั่งกระเช้าชมเมืองเบบปุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - ออนเซ็น Day 3: ปราสาทนาคัทสึ - วัดรุริโคจิ - สะพานคินไตเคียว เมืองฮิโรชิม่า Day 4: เกาะมิยาจิม่า - อิทสึคุชิม่า - อะตอมมิคบอมบ์ - สวนสันติภาพ - ช้อปปิ้ง - ออนเซ็น Day 5: เมืองคุราชิกิ - ปราสาทฮิเมจิ - ภูเขาร๊อคโกะ - สโนว์พาร์ค (เล่นสกี) - โกเบ พอร์ตทาวเวอร์ - ฮาร์เบอร์แลนด์ - โอซาก้า Day 6: อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า - อิออน - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
OSAKA KYOTO MIYAMA TOTTORI 6 DAYS 4 NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : แอร์เอเชีย เอ็กซ์
รหัสทัวร์ : XJ172 ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
16-21 มีนาคม 2563 17-22 มีนาคม 2563 18-23 มีนาคม 2563 19-24 มีนาคม 2563 20-25 มีนาคม 2563 21-26 มีนาคม 2563 22-27 มีนาคม 2563 23-28 มีนาคม 2563 24-29 มีนาคม 2563 25-30 มีนาคม 2563 26-31 มีนาคม 2563 27 มีนาคม-01 เมษายน 2563 28 มีนาคม-02 เมษายน 2563 29 มีนาคม-03 เมษายน 2563 30 มีนาคม-04 เมษายน 2563 31 มีนาคม-05 เมษายน 2563 01-06 เมษายน 2563 02-07 เมษายน 2563 03-08 เมษายน 2563 04-09 เมษายน 2563 05-10 เมษายน 2563 06-11 เมษายน 2563 07-12 เมษายน 2563 08-13 เมษายน 2563 09-14 เมษายน 2563 10-15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) B.1 10-15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) B.2 11-16 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) B.1 11-16 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) B.2 12-17 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) B.1 12-17 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) B.2 13-18 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 14-19 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 15-20 เมษายน 2563
Day 1: กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น Day 2: ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - เมืองมิยาม่า - หมู่บ้านคายาบูกิ - เกียวโต - เมืองโอซาก้า Day 3: เมืองทตโทริ - เนินทรายทตโทริ - พิพิธโคนันยอดนักสืบ - พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ - เมืองคุราโยชิ - โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ - สวนดอกไม้ทตโตริฮานะไคโระ Day 4: เมืองโยนาโกะ - ซากปราสาทโยนาโกะ - เมืองสะไกมินาโตะ - ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ - ตลาดปลานะคะอุระ - ศูนย์ปาสะไกมินาโตะ - ปราสาทขนมหวาน - เมืองโอซาก้า Day 5: หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ Day 6: สนามบินดอนเมือง
รายละเอียดเพิ่มเติม
OSAKA TAKAYAMA KYOTO
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : AIR
รหัสทัวร์ : XJ126 ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท

ธันวาคม 2562-มกราคม 2563

1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง เหิรฟ้าสู่ เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ610 DMK-KIX 
2 ลานสกีเมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บานชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - ซาคาเอะ ช้อปปิ้ง
3 เมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
4 อาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึคียว - โอซาก้า– เอ็กซ์โปซิตี้ - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611KIX-DMK 
รายละเอียดเพิ่มเติม
PRO SNOW FUKUOKA DON?T FORGET ME
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : THAI LION AIR
รหัสทัวร์ : PJP75-SL ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
24 - 28 ม.ค. 2020 // 23,999 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 2020 // 23,999 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2020 // 23,999 05 - 09 ก.พ. 2020 // 24,999 07 - 11 ก.พ. 2020 // 28,999 13 - 17 ก.พ. 2020 // 24,999 18 - 22 ก.พ. 2020 // 23,999 21 - 25 ก.พ. 2020 // 22,999 23 - 27 ก.พ. 2020 // 22,999
วันที่ 1. กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง วันที่ 2. สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - ทะเลสาบคิริน - เมืองเบปปุ ยูมิจิโกกุ วันที่ 3. โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท - ลานสกี - ย่านการค้าฮามาโนะมาชิ วันที่ 4. สวนสันติภาพนางาซากิ - DUTY FREE - ช้อปปิ้งเทนจิน วันที่ 5. สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
รายละเอียดเพิ่มเติม
FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 6D4N
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : สายการบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : TGFKS02 ราคาเริ่มต้น : 59,888 บาท
19-24 กุมภาพันธ์ 2563
Day 1:สนามบินสุวรรณภูมิ Day 2:สนามบินฟุคุชิมะ Day 3:เมืองไอสุ - ปราสาทสึรุกะ - ปราสาทคุโระคะวะ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หน้าผาโทโน เฮทสึริ - เมืองเซ็นได Day 4:ท่าเรือโกชิมะ - ล่องเรืออ่าวมัตซึชิมะ - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - ช้อปปิ้ง ดิวตี้ฟรี - กินซัง ออนเซ็น - มิตซุย เอ้าท์เลท ปาร์ค เซ็นได พอร์ท Day 5:ซากปราสาทอาโอบะ รูปปั้นท่านไดเมียว - ภูเขาซาโอะ - กระเช้าลอยฟ้า ชมปีศาจหิมะ จูเฮียว - อิสระเล่นสกี - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ - เมืองฟุคุชิมะ Day 6:สนามบินฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซุปตาร์ ซามูไร หวานเย็น
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : XJ195 ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท

เมษายน-มิถุนายน  2563

 

1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง เที่ยวบินที่ XJ610  – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
2 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต ณ ซันมาชิซูจิ - เมืองมัตสึโมโตะ
3 สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – คานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น
4 เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - พิเศษ ชมโชว์เกียวโต ซามูไรบอยส์ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ เที่ยวบินที่ XJ611 
5 สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซุปตาร์ ขาวอมชมพู
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : XJ192 ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท

มีนาคม-เมษายน 2563 

 

1 วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง เหิรฟ้าสู่ เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ612 DMK-KIX 
2 วันที่สอง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
3 วันที่สาม เมืองนาโกย่า –เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - อาคารทาคายาม่า (ด้านนอก) – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า
4 วันที่สี่ เมืองนาโกย่า – เมืองอาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว - สวนป่าไผ่ – เมืองโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
5 วันที่ห้า สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ613 KIX-DMK 
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซุปตาร์ รักน้ำ รักปลา รักซากุระ
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : XJ194 ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท

มีนาคม-เมษายน 2563

 

1 วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – เหิรฟ้าสู่ เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ610 DMK-KIX 
2 วันที่สอง ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
3 วันที่สาม ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - เมืองมิยาม่า – หมู่บ้านคายาบูกิ – เกียวโต - เมืองโอซาก้า
4 วันที่สี่ เมืองอิเนะ – หมู่บ้านชาวประมง อิเนะฟูนายะ - นั่งแชร์ลิฟท์ จุดชมวิว อามาโนะฮาชิดาเตะ ณ อุทยานคาสะมัตสึ - เมืองโอซาก้า
5 วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ – ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611 KIX-DMK 23.55-03.55
6 วันที่หก สนามบินดอนเมือง เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซุปตาร์ ซากุระสีชมพู (เหมาลำ 15)
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : XJ190 ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท

 มีนาคม-เมษายน 2563

 

1 วันแรก - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
2 วันที่สอง - สนามบินดอนเมือง - สนามบินฟุคุชิมะ เที่ยวบินที่ XJ824 เวลา 10.00/10.30 น. - หมู่บ้านจิ้งจอกซาโอะ - พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - เมืองเซ็นได - ถนนคริสโรด
3 วันที่สาม - รูปปั้นท่านไดเมียว ณ ซากปราสาทเซ็นได - ช๊อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ(ไม่รวมค่าเข้าชม) - วัดเอนสึอิน(ไม่รวมค่าเข้าชม) - กินซังออนเซ็น - เมืองเซ็นได
4 วันที่สี่ - เมืองโอกาวาระ ริมแม่น้ำชิราอิชิ - ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ - เมืองไอสุ - ปราสาทสึรุงะ(ด้านนอก) - ทะเลสาบอินะวะชิโระ
5 วันที่ห้า - ทะเลสาบโกชิคินุมะ - ชมซากุระ ริมแม่น้ำคันนงจิ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิจูคุ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ
6 วันที่หก - สนามบินฟุคุชิมะ เที่ยวบินที่ XJ825 เวลา 11.45 - 16.55 น. - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซุปตาร์ ซากุระ ฟรีเดย์ (เหมาลำ 14)
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : XJ189 ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท

มีนาคม-เมษายน 2563

 

1 วันแรก - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
2 วันที่สอง - สนามบินฟุกุชิมะ เที่ยวบินที่ XJ824 เวลา 02.00/02.30 - 10.00/10.30 น. - เมืองนิกโก้ - สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ - ศาลเจ้าฟูระคะ - เมืองฟุกุชิมะ - ชมซากุระ ณ แม่น้ำคันนงจิ
3 วันที่สาม - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ - พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - เมืองเซ็นได - ดิงตี้ฟรี - ท่าเรือชิโกมะ - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - ชมฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ - เมืองเซ็นได - ซากปราสาทเซ็นได
4 วันที่สี่ - อิสระช๊อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวภายในเมืองเซ็นไดตามอัธยาศัย
5 วันที่ห้า - หมู่บ้านโออุจิจูคุ - เมืองยูโนะคามิออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนะคามิ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ - ปราสาทสึรุงะ( ด้านนอก ) - ทะเลสาบอินะวะชิโระ
6 วันที่หก - สนามบินฟุคุชิมะ เที่ยวบินที่ XJ825 เวลา 11.45 - 16.55 น. - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซุปตาร์ หิมะน่ารักอ่ะ HOKKAIDO SKI FREEDAY
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : AIR ASIA X
รหัสทัวร์ : XJ144 ราคาเริ่มต้น : 25 บาท
10-14 กุมภาพันธ์ 2563 // 29,888.- 11-15 กุมภาพันธ์ 2563 // 25,888.- 12-16 กุมภาพันธ์ 2563 // 25,888.- 16-20 กุมภาพันธ์ 2563 // 28,888.- 19-23 กุมภาพันธ์ 2563 // 28,888.- 22-26 กุมภาพันธ์ 2563 // 25,888.- 23-27 กุมภาพันธ์ 2563 // 25,888.-
Day 1: สนามบินดอนเมือง Day 2: สนามบินชิโตเสะ - ภูเขาไฟโชวะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ Day 3: เนินพระพุทธเจ้า - มิตชุยเอาเล้ตท์ - ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - เมืองซัปโปโร Day 4: อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย Day 5: สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
HOKKAIDO SKI KAMAKURA ซุปตาร์ บ้านหิมะ
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : XJ145 ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563
Day 1: สนามบินดอนเมือง Day 2: สนามบินชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - นิเซโกะ - หมู่บ้านมัคคะริ - รับประทานอาหารเย็น ณ กระท่อมหิมะ Day 3: ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - มิตชุยเอาเล้ตท์ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ Day 4: อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย Day 5: สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
HOKKAIDO HAKODATE
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : AIR ASIA X
รหัสทัวร์ : XJ146 ราคาเริ่มต้น : 30,888 บาท
15-20 กุมภาพันธ์ 2563 // 30,888.- 17-22 กุมภาพันธ์ 2563 // 30,888.- 19-24 กุมภาพันธ์ 2563 // 30,888.- 21-26 กุมภาพันธ์ 2563 // 30,888.- 22-27 กุมภาพันธ์ 2563 // 30,888.- 23-28 กุมภาพันธ์ 2563 // 30,888.- 15-20 มีนาคม 2563 BUS2 // 30,888.- 16-21 มีนาคม 2563 BUS1 // 30,888.- 16-21 มีนาคม 2563 BUS2 // 30,888.- 17-22 มีนาคม 2563 BUS1 // 30,888.- 18-23 มีนาคม 2563 BUS1 // 30,888.- 18-23 มีนาคม 2563 BUS2 // 30,888.- 19-24 มีนาคม 2563 BUS1 // 30,888.- 19-24 มีนาคม 2563 BUS2 // 30,888.- 20-25 มีนาคม 2563 BUS1 // 30,888.- 21-26 มีนาคม 2563 BUS1 // 30,888.- 21-26 มีนาคม 2563 BUS2 // 30,888.- 22-27 มีนาคม 2563 BUS1 // 30,888.- 22-27 มีนาคม 2563 BUS2 // 30,888.- 23-28 มีนาคม 2563 BUS1 // 30,888.- 23-28 มีนาคม 2563 BUS2 // 30,888.- 25-30 มีนาคม 2563 BUS1 // 30,888.- 25-30 มีนาคม 2563 BUS2 // 30,888.- 26-31 มีนาคม 2563 BUS1 // 30,888.- 26-31 มีนาคม 2563 BUS2 // 30,888.-
Day 1: สนามบินดอนเมือง Day 2: สนามบินชิโตเสะ - เมืองฮาโกดาเตะ - ป้อมโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ Day 3: ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท Day 4: เนินพระพุทธเจ้า - เมืองฟุราโน่ - เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์ Day 5: ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ถนนทานุกิโคจิ Day 6: สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
PRO HOKKAIDO TOYA SAPPORO OTARU
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : NOK SCOOT
รหัสทัวร์ : PJP31-XW ราคาเริ่มต้น : 28,999 บาท
18-22 มี.ค. 63 // 28,999 25-29 มี.ค. 63 // 29,999 27-31 มี.ค. 63 // 29,999 01-05 เม.ย. 63 // 31,999 03-07 เม.ย. 63 // 35,999 08-12 เม.ย. 63 // 35,999 10-14 เม.ย. 63 // 37,999 15-19 เม.ย. 63 // 31,999 17-21 เม.ย. 63 // 30,999 22-26 เม.ย. 63 // 30,999
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 : ดอนเมือง-ซัปโปโร (สนามบินชิโทเซ่)-โชวะชินซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมี สีน้ำตาล-โรป์เวย์ขึ้นยอดเขาอุสุ-ทะเลสาบโทยะ ????วันที่ 3 : โรงงานช็อคโกแลต-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTC DUTY FREE (บุฟเฟต์ชาบู+ขาปู) วันที่ 4 : อดีตศาลาว่าการ-ผ่านชมหอนาฬิกา-สวนโอโดริ พาร์ค-ตลาดปลาโจไกมิตซุยเอ้าท์เลต-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ย่านซูซูกิโนะ วันที่ 5 : ศาลเจ้าฮอกไกโด-สนามบินชิโตเสะ-สนามบินสุวรรณภูมิ
รายละเอียดเพิ่มเติม
PRO SAKURA NAGOYA TAKAYAMA
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : THAI LION AIR
รหัสทัวร์ : PJP56-SL ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
23-26 มี.ค. 63 // 21,999.- 26-29 มี.ค. 63 // 22,999.- 27-30 มี.ค. 63 // 23,999.- 29 มี.ค.- 1 เม.ย. 63 // 23,999.- 30 มี.ค.- 2 เม.ย. 63 // 23,999.- 2-5 เม.ย. 63 // 23,999.- 3-6 เม.ย. 63 วันจักรี // 29,999.- 5-8 เม.ย. 63 วันจักรี // 29,999.- 6-9 เม.ย. 63 // 24,999.- 9-12 เม.ย. 63 // 24,999.- 10-13 เม.ย. 63 วันสงกรานต์ // 29,999.- 12-15 เม.ย. 63 วันสงกรานต์ // 29,999.- 13-16 เม.ย. 63 วันสงกรานต์ // 29,999.- 16-19 เม.ย. 63 // 24,999.- 17-20 เม.ย. 63 // 24,999.- 19-22 เม.ย. 63 // 24,999.- 20-23 เม.ย. 63 // 24,999.- 23-26 เม.ย. 63 // 24,999.- 24-27 เม.ย. 63 // 24,999.- 26-29 เม.ย. 63 // 24,999.-
แม่น้ำชินซาไก จุดชมซากุระที่ติดอันดับ 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น ชมซากุระ ณ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า + สะพานแดงนาคะบาชิ ชมซากุระ ณ ปราสาทอีกาดำ มัตสึโมโต้ วัดเซนโคจิ วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ชมซากุระ กว่า 4,000 ต้น ณ สวนสาธารณะ ทาคาดะ ชมซากุระ ณ สวนอาซาฮี ฟุนากาว่า ฉากหลังเป็นเทือกเขาคิตะแอลป์ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เทศกาลไฟ Nabana no sato
รายละเอียดเพิ่มเติม
Hokkaido Sapporo Otaru Kiroro
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : AIR ASIA X
รหัสทัวร์ : JXJ120 ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
01-05 เมษายน 63 // 29,888.- 08-12 เมษายน 63 // 29,888.- 12-16 เมษายน 63 // 35,888.- 22-26 เมษายน 63 // 29,888.- 06 - 10 พ.ค. 63 // 31,888.-
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง วันที่ 2 : สนามบนินิวชิโตะเสะ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - เนิน เขาแห่งพระพุทธเจ้า - นั่งกระเช้าเขาโมอิวะ Moiwa Ropeway - ออนเซ็น คิโรโระ รีสอร์ท วันที่ 3 : คิโรโระ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์ก ล่องดนตรี - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - Duty Free - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ วันที่ 4 : อิสระฟรเีดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน วันที่ 5 : ซัปโปโร - สนามบินชิโตะเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
รายละเอียดเพิ่มเติม
HOKKAIDO SUPER SWEET
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : AIR ASIA X
รหัสทัวร์ : CTS11 ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
01-05 เมษายน 63 // 29,999.- 05-09 เมษายน 63 // 30,999.- 08-12 เมษายน 63 // 30,999 .- 12-16 เมษายน 63 // 37,999.- 19-23 เมษายน 63 // 29,999.- 22-26 เมษายน 63 // 29,999.- 29 เม.ย.-03 พ.ค. 63 // 30,999.-
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) วันที่ 2 : สนามบินชิโตเสะ - ทะเลสาบโทยะ - KIRORO สกีรีสอร์ท - อิออนมอล์ วันที่ 3 : คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โอตารุ อควาเรียม-ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต - มิตชุย เอาท์เล็ท วันที่ 4 : ทาเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ศาลเจ้าฮอคไกโด - ตลาดปลาโจไก - อุทยานโมอาย - ย่านเก่า ทานุกิโคจิ - NORIA FERRIS WHEEL - JR TOWWER วันที่ 5 : สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)
รายละเอียดเพิ่มเติม
Hokkaido Winter
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : AIRASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : JXJ118 ราคาเริ่มต้น : 27,888 บาท

 พิเศษ!!! พาเที่ยวครบทุกวัน ทานบุฟเฟ่ ต์ขาปูยักษ์+ชาบูหมูไม่อั้น!!! WIFI ON BUS

รายละเอียดเพิ่มเติม
ซุปตาร์.หลงรักดอกทิวลิป
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 8 วัน
สายการบิน : QANTAS AIRWAYS
รหัสทัวร์ : QRCDG01 ราคาเริ่มต้น : 48,888 บาท

มี.ค.-เม.ย 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
ซุปตาร์ ชมพูพริ้ง
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : AIRASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : XJ193 ราคาเริ่มต้น : 24,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซุปตาร์ โทโฮคุ (เหมาลำ 11)
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : XJ185 ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563

1 วันแรก - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
2 วันที่สอง - สนามบินฟุคุชิมะ เที่ยวบินที่ XJ824 02.30 - 10.30 น. -หมู่บ้านจิ้งจอกซาโอะ - พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - กินซังออนเซ็น - เมืองเซ็นได
3 วันที่สาม - ซากปราสาทอาโอบะ รูปปั้นท่านไดเมียว - สุสานซุยโฮเด็น - วัดไดคันมิตสุจิ ชมเจ้าแม่กวนอิมเซ็นได ไดคันนอน - อิออนมอลล์ - ช๊อปปิ้งคริสโร็ด
4 วันที่สี่ - เมืองเซ็นได - ช๊อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ท่าเรือมัตสึชิมะ - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - ช๊อปปิ้งเซ็นได อิซูมิ พรีเมี่ยม เอ้าเลทท์ - เมืองฟุคุชิมะ - ลานสกีอาตะตาระ สกีรีสอร์ท
5 วันที่ห้า - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนะคามิ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ - ปราสาทสึรุงะ(ด้านนอก) - ทะเลสาบอินะวะชิโระ
6 วันที่หก - สนามบินฟุคุชิมะ เที่ยวบินที่ XJ825 11.45 - 16.55 น. - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม