ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่นสุดประทับใจ พร้อมแพคเกจท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆมากมายในประเทศญี่ปุ่น ด้วยบริการคุณภาพสุดประทับใจในราคาถูกได้แล้ววันนี้

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

HOKKAIDO FALLING IN LOVE 5DAYS 3NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : HOKKAIDO FALLING IN LOVE 5DAYS 3NIGHTS
รหัสทัวร์ : HOK01 ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท

 กันยายน-ตุลาคม 2561

 Road Map:
Day 1: กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2: ชิโตเสะ – เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อิออน
Day 3: อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – กระเช้าคุโรดาเกะ - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - หมู่บ้านราเมน – อาซาฮิยาม่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ถนนช้อปปิ้งเฮวะ
Day 4: มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
Day 5: สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Hokkaido Autumn ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบทสึ 5DAYS 3NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : THAI AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : XJ111 ราคาเริ่มต้น : 24,888 บาท

 กันยายน - พฤศจิกายน 2561

 On tour:

22 - 26 กันยายน //26,888.-
27 กันยายน – 1 ตุลาคม //24,888.-
6 – 10 ตุลาคม //27,888.-
11 – 15 ตุลาคม //35,888.-
13 – 17 ตุลาคม //35,888.-
20 – 24 ตุลาคม //35,888.-
24 – 28 ตุลาคม //32,888.-
26 – 30 ตุลาคม //27,888.-
30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน //27,888.-
1 – 5 พฤศจิกายน //27,888.-
7 – 11 พฤศจิกายน //27,888.-
9 – 13 พฤศจิกายน //27,888.-
14 – 18 พฤศจิกายน //27,888.-
21 – 25 พฤศจิกายน //27,888.-
23 – 27 พฤศจิกายน //27,888.-.
30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม //29,888.-

Road Map:

Day 1: กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
Day 2: สนามบินนิวชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ผ่านชมสวนโอโดริ - โอตารุ – คลองโอตารุ – 
ชมเครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
Day 3: โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – นั่งกระเช้า Usuzan Ropeway – ภูเขาไฟโชวะชินซัง – จุดชมวิวไซโล -โรงงานช็อกโกแลต – Joy One ดิวตี้ฟรี – ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
Day 4: ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อOption Tour
Day 5: ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอน

รายละเอียดเพิ่มเติม
OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4DAYS 3NIGTHS ซุปตาร์ ฮีโร่ SNOWY
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Scoot (TR)
รหัสทัวร์ : TR20 ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท

  มกราคม-มีนาคม 2562

 Day 1: กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 
Day 2:เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า - ซาคาเอะ
Day 3:เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
Day 4:ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – วนอุทยานเมจิโนะโมริ มิโน – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม
OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 DAYS 4 NIGHTS ซุปตาร์ SNOW WHITE
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Scoot (TR)
รหัสทัวร์ : TR21 ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท

มกราคม-มีนาคม 2562

 Day 1: กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 
Day 2: เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า - ซาคาเอะ
Day 3: อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ 
Day 4: เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 
Day 5: ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม
HOKKAIDO ซุปตาร์ ไอติม กะทิ 6DAYS 4NIGHTS.
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
รหัสทัวร์ : XJ75 ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท

 กันยายน 2561

 On tour:

07-12 กันยายน 2561 //25,888.-
14-19 กันยายน 2561 //25,888.-
17-22 กันยายน 2561 //25,888.-
28 กันยายน – 03 ตุลาคม 2561 //25,888.-

Road Map:

Day 1: สนามบินดอนเมือง
Day 2: สนามบินชิโตเซะ – เมืองบิเอะ – สระอะโออิเคะ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ – กระเช้าคุโรดาเกะ - อิออน มอลลล์
Day 3: สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - เมืองซัปโปโร - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
Day 4: โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ทะเลสาบโทยะ – สวนฟูกิดาชิ – เมืองซัปโปโร - ร้านค้ามือสอง
Day 5: อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย
Day 6: สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
TOKYO ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว 5Days 3Nights
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : สกู๊ต (SCOOT)
รหัสทัวร์ : TR19 ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท

 มกราคม 2562-มีนาคม2562

 Day 1: กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
Day 2: สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
Day 3: หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
Day 4: ช้อปปิ้งโอไดบะ - วัดนาริตะซัง – ช้อปปิ้งอิออน - ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว – คุจูกุริ
Day5: สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม
HOKKAIDO MONBETSU 5DAYS 3NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : TG49 ราคาเริ่มต้น : 38,888 บาท

 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562

 Day 1: สนามบินสุวรรณภูมิ 
Day 2: สนามบินชิโตเช่ - เมืองฟุราโน่ – สุนัขลากเลื่อน - เมืองอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์
Day 3: เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – เล่นสกี ณ ลานสกี - เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์
Day 4: เมืองซัปโปโร -เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 
Day 5: สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5Days 3Nights
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Air Asia X
รหัสทัวร์ : XJ61 ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท

 พฤศจิกายน2561 - มกราคม 2562

 Day 1: กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
Day 2: ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – ชมเทศกาลไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ - นาโกย่า – ซาคาเอะ
Day 3:อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
Day 4: ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง
Day 5:สนามบินดอนเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม
TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N ซุปตาร์ แฟมมิลี่ (SNOWY)
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Air Asia X
รหัสทัวร์ : XJ68 ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท

 พฤศจิกายน-มกราคม 2562

 Day 1: กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
Day 2: วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
Day 3: ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ - AMI PREMIUM OUTLET 
Day 4: สวนไคราคุเอน – ช้อปปิ้งชินจุกุ - อิออน มอลล์ – สนามบินนาริตะ
Day 5: สนามบิน ดอนเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม
Hokkaido ลาเวนเดอร์ 5Days 3Nights
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : THAI AIR ASIA X
รหัสทัวร์ : XJ95 ราคาเริ่มต้น : 31,900 บาท

 มิถุนายน - ตุลาคม2561

 Day 1: กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
Day 2:สนามบินนิวชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – กระเช้าอุสุซัง – ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - จุดชมวิวไซโล – ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น 
Day 3: โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ – โรงงานช็อกโกแลต –ร้าน Alexander ดิวตี้ฟรี - ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
Day 4: ซัปโปโร - ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์ - ฟาร์มชิกิไซโนะโอกะ - เมืองบิเอะ – Patchwork road – บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond – ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ 
Day 5:ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

รายละเอียดเพิ่มเติม
FUJI ALPS ซุปตาร์ JUMBO 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : Thai airways
รหัสทัวร์ : TGFUJIALPS1 ราคาเริ่มต้น : 42,888 บาท
เมษายน-พฤษภาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
Hokkaido ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 5วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Air Asia X
รหัสทัวร์ : XJ42 ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
เมษายน-มิถุนายน 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
NAGOYA ISE ซุปตาร์ อาม่าจัง
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : แอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)
รหัสทัวร์ : XJ76 ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท

 ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562

 ไฮไลท์:
เปิดเส้นทางใหม่ บินตรง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง
สักการะ ศาลเจ้าอิเสะ ศาลเจ้าที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของคนญี่ปุ่นต้องมา
ขอพรความรัก คู่ครอง ณ หินแต่งงาน Meoto Iwa 
ชม เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ ฟาร์มไข่มุกน้ำงามเจ้าแรกของโลก
สัมผัสวัฒนธรรมเก่าแก่ ถนนโอฮาไรมาจิ ชุมชนโบราณ ณ เมืองอิเสะชิมะ
สัมผัสประสบการณ์ ที่จำไม่ลืม กับ อามะซัง 
ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ
ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ
FREE WIFI ON BUS
พิเศษ!!! อาหารทะเลสดๆ ณ หมู่บ้านชาวประมง
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

รายละเอียดเพิ่มเติม
EASY TOKYO ช้อป ชิม แชะ (XW) 5DAYS 3NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Nok
รหัสทัวร์ : ๋JP _26 ราคาเริ่มต้น : 26,900 บาท

 ตุลาคม 2561

 EASY TOKYO ช้อป ชิม แชะ (XW) 5DAYS 3NIGHTS

โดยสายการบิน: Nok Scoot (XW) ????
Period : ตุลาคม 2561
Start Price : 26,900.-????
ดาวโหลดโปรแกรม>>>>>https://goo.gl/awpc1H

On Tour :

01 – 05 ตุลาคม 61 //26,900.-
03 – 07 ตุลาคม 61 //27,900.-
05 – 09 ตุลาคม 61 //27,900.-
07 – 11 ตุลาคม 61 //26,900.-
09 – 13 ตุลาคม 61 //27,900.-
11 – 15 ตุลาคม 61 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) //30,900.-
13 – 17 ตุลาคม 61 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) //29,900.-
15 – 19 ตุลาคม 61 //26,900.-
17 – 21 ตุลาคม 61 //27,900.-
19 – 23 ตุลาคม 61 (วันปิยมหาราช) //30,900.-
21 – 25 ตุลาคม 61 //26,900.-
23 – 27 ตุลาคม 61 //27,900.-

Road Map:
????Day 1: กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
????Day 2: ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าเล็ท – เมนูขาปูยักษ์ 
????Day 3: ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) –หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งชินจุกุ
????Day 4: ไกด์พาท่องเที่ยวตะลุยกรุงโตเกียวโดยรถไฟ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) หรือ ซื้อตั๋วเข้าสวนสนุก Tokyo Disneyland
????Day 5: ช้อปปิ้งอิออนมอล์ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ

For More Information Please Contact:
Hizo World Tour Co.,Ltd (11/06943)
? : 02-7310228-9
? : 062-694-4936 (คุณมาร์ค)
? : 094-6824563 / 095-6178996 (คุณเนท)
Hotline: 062-641-4936 (คุณเล่ย์)
Line id : @hizoworldtour อย่าลืมเติม @
หรือ กด auto add Line ที่ลิ้งนี้ https://goo.gl/YGwLZo
E-mail: Hizoworldtour@hotmail.com
Website : www.hizoworldtour.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN 6DAYS 4NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : GO2CTS-TG003 ราคาเริ่มต้น : 56,900 บาท

 ตุลาคม 2561 

 ????HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN????
6DAYS 4NIGHTS
รหัสโปรแกรม: GO2CTS-TG003 
โดยสายการบิน: การบินไทย [TG]
ราคาเริ่มต้น: 56,900 บาท
เดินทางเดือน: ตุลาคม 2561 


Hilight:

ทัวร์จัดเต็มทุก HILIGHT!!! เที่ยวเต็มทุกวัน!!! อาหารครบทุกมื้อ!!! ปิ้งย่างปู 3 ชนิด!!!
• นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสีที่ ย่านเมืองโจซังเค สถานที่ ที่ใบไม้เปลี่ยนสีสวยงงดงาม
• ชมเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ที่ คลองโอตารุ
• ช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ แหล่งที่ตั้งของห้าง สรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมาย
• ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืนเต็ม

On Tour:

วันที่ 02-07 ตุลาคม 61 //56,900.-
วันที่ 23-28 ตุลาคม 61 //57,900.-

Road Map:

Day 1: กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซะ
Day 2: สนามบินชิโตเซะ-หมุ่บ้านไอนุ-เมืองฮาโกดาเตะ-
ย่านโมโตมาจิ-นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ
Day 3: ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-โกดังอิฐแดง-ชมวิวบนหอโกะเรียวคะคุ-พิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเลคอมบุ-
เมืองโนโบริเบ็ทสึ-จิโกกุดานิ-แช่น้ำแร่
Day 4: ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง-บ่อน้ำพุฟูกิดาชิ-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-
นาฬิกาไอน้ำโบราณ-แช่น้ำแร่
Day 5: ชมใบไม้เปลี่ยนสีเมืองโจซังเค-ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-ผ่านชมหอนาฬิกา-ซัปโปโร-
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-เมนูปู 3 ชนิด
Day 6: สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : Air Asia X
รหัสทัวร์ : XJ52 ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท

 พฤษภาคม - กันยายน 2561

 Road Map:
Day1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
Day2 ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า – นาโกย่า
Day3อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า
Day4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
Day5 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ – อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ
Day6 สนามบินดอนเมือง 

รายละเอียดเพิ่มเติม
SPECAIL ROUTE TOKYO AUTUMN 6DAYS 3NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : GO2NRT-TG003 ราคาเริ่มต้น : 52,900 บาท

 พฤศจิกายน 2561

 RoadMap

Day1: กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ
Day2: สนามบินนาริตะ-ภูเขาเท็นโจ-กระเช้าไฟฟ้าคาจิ คาจิ –ล่องเรือทะเลสาบคาวากุชิโกะ-โมมิจิไคโร(อุโมงค์ใบเมเปิ้ล)
Day3: ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-พิธีชงชา-
ถนนอิโชนามิกิ-ช้อปปิ้ง
Day4: อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
Day5: วัดอาซากุซะ-นั่งกระเช้าทาคาโอะ-ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ-สนามบินฮาเนดะ
Day6:สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพ

รายละเอียดเพิ่มเติม
SPECIAL TOTTORI HIMEJI OSAKA 5DAYS 3NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
รหัสทัวร์ : STHO_53 ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท

 สิงหาคม-ตุลาคม 2561

 RoadMap

Day1: กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ
Day2: เมืองฮิเมจิ-ปราสาทฮิเมจิ-เมืองทตโตริ-เนินทรายทตโตริ
Day3: โคนันทาวน์-ตลาดปลาซากาอิมินาโตะ-ถนนมิซูกิ ชิเงรุ[เกะเกะโนะ คิทาโร่]-สวนดอกไม้ ฮานะไคโระ-ออนเซ็น
Day4: ภูเขาไดเซ็น-เมืองเก่าคุราชิกิ-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ
Day5: สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
HOKKAIDO BETTER WEATHER 6DAYS 4NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : แอร์เอเชีย(XJ)
รหัสทัวร์ : GO2CTS-XJ002 ราคาเริ่มต้น : 40,900 บาท

 ตุลาคม 2561

 Hilight:

• โดราเอม่อนสกายพาร์ค อิสระกับการถ่ายรูปกับฉากในการ์ตูน เช่น ฉากนั่งไทม์แมชชีนที่จะให้ทุกท่านเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการ์ตูนโดราเอม่อน
• พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (ICE PAVILLION) ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส 
• ชมเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกที่ คลองโอตารุ
• หุบเขานรกจิโกกุดานิ เป็นหุบเขาที่งดงาม ตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึ
• จุดชมวิวไซโล Shikotsu Toya National Park Silo Observatory จุดชมทิวทัศน์ที่กว้างใหญ่ของทะเลสาบโทยะแบบพาโนรามา
• เที่ยวเมืองซับโปโร ช้อปปิ้ง ย่านทานุกิโคจิ JR SAPPORO STATION
• อิ่มอร่อยกับเมนูปิ้งย่าง ปู 3ชนิด
• ให้ทุกท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (Onsen) แบบฉบับของญี่ปุ่น

 

Road Map:

Day 1: สนามบินดอนเมือง-สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
Day 2: สนามบินชิโตเสะ-โดราเอม่อนสกายพาร์ค-
เมืองคามิกาวะ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-เมืองอาซาฮีกาว่า-
อิออนล์ มอลล์
Day 3: โนโบริเบ็ตสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ภูเขาโชวะชินซัน (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าไฟฟ้า) จุดชมวิวไซโล –
ทะเลสาบโทยะ
Day 4: บ่อน้ำฟุคิดาชิ-เมืองโอตารุ –คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–เลือกซื้อผลิตภัณท์ของฝากจากโรงงานช็อกโกแลต–ช้อปปิ้งทานุกิ โคจิ-เมนูพิเศษปิ้งย่าง+ 
ขาปู3ชนิด
Day 5: ซัปโปโร-เนินแห่งพระพุทธเจ้า Hill of the Buddha–ตึกรัฐบาลเก่าซัปโปโร–หอนาฬิกา–ตลาดปลาโจไก–
ดิวตี้ฟรี–ช้อปปิ้ง JR STATION
Day 6: สนามบินชิโตเสะ(ฮอกไกโด)-สนามบินดอนเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม
TOKYO DOUBLE FUN 5 DAYS 3 NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
รหัสทัวร์ : NRT-XJ002 ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท

 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561

 RoadMap

Day1: สนามบินดอนเมือง
day2: สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุซะ-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี-นั่งกระเช้าคาจิ-ชมทะเลคาวาคุชิโกะ-แช่น้ำแร่
Day3: สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ – ช้อปปิ้ง มิตซุยเอาท์เล็ทปาร์คมาคุฮาริ
Day4: สวนสนุกโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน 
(เดินทางไป-กลับโดยรถไฟ รวมค่าใช้จ่ายแล้ว)
Day5: สนามบินดอนเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม
OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ซากุระ อมชมพู 5DAYS 4NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : SCOOT (TR)
รหัสทัวร์ : TR23 ราคาเริ่มต้น : 30,888 บาท

 มีนาคม - เมษายน 2562

 Day 1:กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 
Day 2:ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - เมืองนาโกย่า – ซาคาเอะ
Day 3:อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ 
Day 4: เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 
Day 5:ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม
HOKKAIDO PANORAMA เที่ยวครบ 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : JJP33 ราคาเริ่มต้น : 37,999 บาท

 ธันวาคม2561-มีนาคม 2562

 Day 1:กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
TG670 23.45-08.30+1
Day 2:ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-ช้อปปิ้งถนนคนเดินเฮวะ-อิออน มอลล์
Day 3:ฟูราโน่-ชมสุนัขลากเลื่อน-นิงเกิ้ลเทอเรส-ลานสกีชิกิไซ-เมืองซัปโปโร (เมนูพิเศษ !! ชาบู บุฟเฟ่ต์ขาปู)
Day 4:เมืองท่าโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTC-ตลาดปลาโจไกมิตซุยเอ้าเลท-อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ 
Day 5:ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
TG671 10.30-15.30

รายละเอียดเพิ่มเติม
HOKKAIDO HAKODATE ROMANTIC WINTER 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : JJP35 ราคาเริ่มต้น : 42,999 บาท

 พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562

 Day 1:กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
Day 2:ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-จิโกกุดานิ-ฮาโกดาเตะโกดังอิฐแดง-ขึ้นเม้าท์ฮาโกดาเตะ
Day 3:ตลาดเช้า-ย่านโมโตมาจิ-กระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง
ศูนย์อนุรักษ์หมี-ทะเลสาบโทยะ
Day 4:โรงงานชอคโกแลต-โอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ลานสกีเบนเค-มิตซุย เอ้าท์เลท
Day 5:ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไกJTC-ทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ
Day 6:ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

รายละเอียดเพิ่มเติม
HOKKAIDO PREMIUM SO COOL 6 DAYS 4 NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : การบินไทย
รหัสทัวร์ : HOK06 ราคาเริ่มต้น : 41,999 บาท

 ธันวาคม 2561

 Day 1: กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2: ชิโตเสะ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง
Day 3: ลานกิจกรรมหิมะ– เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
Day 4: ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร- ศาลเจ้าฮอกไกโด – ดิวตี้ฟรี - MITSUI OUTLET
Day 5: ฟรีเดย์อิสระ ช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
Day 6:สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
HAPPY TOKYO เฟี้ยวเงาะ 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : XJ53 ราคาเริ่มต้น : 18,888 บาท

 ส.ค.-ต.ค.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
HILIGHT JAPAN AUTUMN B 6DAYS 4NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : การบินไทย
รหัสทัวร์ : GO2KIX-TG004 ราคาเริ่มต้น : 52,900 บาท

 พฤศจิกายน 2561

 Hilight:

• เที่ยวเมืองเกียวโต ชมวัดคินคาคุจิ ขอพรวัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส
• สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน ด้วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม.
• ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมา
ให้อย่างลงตัว
• ถนนอิโชนามิกิ ถนนสายใบไม้เปลี่ยนสี ที่ผู้คนให้ความหลงไหล
• เที่ยวเมืองโตเกียว ช้อปปิ้งจุใจกับ Shinjuku 
• ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen) แบบฉบับของญี่ปุ่น

On Tour:

วันที่ 01-06 พฤศจิกายน 61 //52,900.-
วันที่ 07-12 พฤศจิกายน 61 //52,900.-
วันที่ 15-20 พฤศจิกายน 61 //52,900.-
วันที่ 21-26 พฤศจิกายน 61 //52,900.-

Road Map:

Day 1: กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ
Day 2: สนามบินคันไซ-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า
Day 3: นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-นั่งกระเช้าชมหุบเขาโอวาคุดานิ (ONE WAY)-แช่น้ำแร่
Day 4: ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-พิธีชงชา-โตเกียว-ถนนอิโจนามิกิ-ช้อปปิ้ง
Day 5: อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
Day 6: วัดอาซากุซะ-นาริตะ-ช้อปปิ้งอิออน-สนามบิน
นาริตะ-กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
HOKKAIDO AUTUMN COLOUR CHANGE 6DAYS 4NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : แอร์เอเชียเอ๊กซ์
รหัสทัวร์ : HOK02 ราคาเริ่มต้น : 32,999 บาท

 กันยายน-ตุลาคม 2561

 Road Map:
Day 1: กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2: ชิโตเสะ – เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อิออน
Day 3: อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – กระเช้าคุโรดาเกะ - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - หมู่บ้านราเมน – อาซาฮิยาม่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ถนนช้อปปิ้งเฮวะ
Day 4: มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
Day5: อิสระ ช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
Day 6: สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
WINTER LOVE IN HOKKAIDO 5 DAYS 3 NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : การบินไทย
รหัสทัวร์ : HOK05 ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท

  ธันวาคม 2561

 Day 1: กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2: ชิโตเสะ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง
Day 3: ลานกิจกรรมหิมะ– เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
Day 4: ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร- ศาลเจ้าฮอกไกโด – ดิวตี้ฟรี - MITSUI OUTLET
Day 5: สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว 5DAYS 3NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : การบินไทย
รหัสทัวร์ : TG50 ราคาเริ่มต้น : 38,999 บาท

 ธันวาคม 2561

 ไฮไลท์

ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination 
ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี
อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น
สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ 
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชม ศาลเจ้าจิ้งจอกและวัดคินคะค ุจิ 
ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ
สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม ่ ณ Expo City
พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันล ะ 1 ขวด

Day 1: กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2: สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ 
Day 3: ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาญี่ปุ่น – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – Nabana no Sato Winter Illumination - ข้อปปิ้งซาคาเอะ 
Day 4:นาโกย่า – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
Day 5:ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ๊กซ์โปซิตี้ - สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ 

รายละเอียดเพิ่มเติม
Tokyo Autumn Colorful 5DAYS 3NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : นกสกู๊ต (XW)
รหัสทัวร์ : JJP05 ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท

 กันยายน - ตุลาคม 

 Day 1: กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
Day 2: สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ
ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งตลาดอะเมโยโกะ
Day 3: ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
Day 4: นมัสการพระพุทธรูปปางยืน Ushiku daibutsu
Ami outlet-อิออน มอลล์
Day 5: วัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
MULTI COLOUR OSAKA TAKAYAMA
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Air Asia X
รหัสทัวร์ : AKIX02 ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

 Day 1:กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2:โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า สเตชั่น
Day 3:นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ 
อิออน จัสโก้
Day 4:ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ 
Day 5:กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม
HOKKAIDO HAKODATE 5 DAYS 3 NIGHTS ซุปตาร์ แดงจ๊าด ส้มจี๊ด
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : THAI (TG)
รหัสทัวร์ : TG45 ราคาเริ่มต้น : 36,888 บาท

 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561

 Day 1: สนามบินสุวรรณภูมิ 
Day 2: สนามบินชิโตเซะ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาฮาโกดาเตะ
Day 3: ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – โบสถ์คาทอลิกพระแม่มารี - หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร 
Day 4: คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
Day 5: สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
HOKKAIDO FURANO 5DAYS 3NIGHTS ซุปตาร์ ฮีโร่ (Welcome back)
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : การบินไทย
รหัสทัวร์ : TG48 ราคาเริ่มต้น : 35,888 บาท

 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561

Road Map:
Day 1:สนามบินสุวรรณภูมิ 
Day 2:สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโน่ – Furano Ningle Terrace - สุนัขลากเลื่อน - เล่นสกี ณ สวนชิคิไซโนะโอกะ –เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า - อิออนทาวน์
Day 3: สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ – ถนนช้อปปิ้งเฮวะ โดริ
Day 4: เนินพระพุทธเจ้า - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 
Day 5: สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Tokyo Plus+ โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ นิกโก้ 5DAYS 3NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : THAI AIR ASIA X
รหัสทัวร์ : XJ84 ราคาเริ่มต้น : 24 บาท

 ตุลาคม - ธันวาคม 2561

 On Tour:

3 – 7 ตุลาคม 61 //26,900.-
4 – 8 ตุลาคม 61 //26,900.-
8 – 12 ตุลาคม 61 //24,900.-
9 – 13 ตุลาคม 61 //26,900.-
17 – 21 ตุลาคม 61 //26,900.-
18 – 22 ตุลาคม 61 //26,900.-
20 – 24 ตุลาคม 61 //31,900.-
21 – 25 ตุลาคม 61 //31,900.-
24 – 28 ตุลาคม 61 //27,900.-
25 – 29 ตุลาคม 61 //27,900.-
26 – 30 ตุลาคม 61 //26,900.-
27 – 31 ตุลาคม 61 //26,900.-
28 ตุลาคม-1พฤศจิกายน 61 //25,900.-
29 ตุลาคม-2พฤศจิกายน 61 //24,900.-
1 – 5 พฤศจิกายน 61 //25,900.-
6 – 10 พฤศจิกายน 61 //25,900.-
7 – 11 พฤศจิกายน 61 //26,900.-
8 – 12 พฤศจิกายน 61 //25,900.-
13 – 17 พฤศจิกายน 61 //25,900.-
14 – 18 พฤศจิกายน 61 //26,900.-
15 – 19 พฤศจิกายน 61 //26,900.-
20 – 24 พฤศจิกายน 61 //26,900.-
21 – 25 พฤศจิกายน 61 //27,900.-
22 – 26 พฤศจิกายน 61 //26,900.-
28 พฤศจิกายน - 2ธันวาคม 61 //27,900.-
29 พฤศจิกายน - 3ธันวาคม 61 //26,900.-
4 – 8 ธันวาคม 61 //28,900.-
6 – 10 ธันวาคม 61 //29,900.-
11 – 15 ธันวาคม 61 //29,900.-
12 – 16 ธันวาคม 61 //29,900.-
16 – 20 ธันวาคม 61 //28,900.-
20 – 24 ธันวาคม 61 //28,900.-

Road Map:

Day 1: กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ 
Day 2: นาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - เขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ - ออนเซ็น
Day 3: โอชิโนะฮักไก - สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ และร้านดิวตี้ฟรี - นาริตะ 
Day 4: นาริตะ – นิกโก้ – ทะเลสาบซูเซ็นจิ - น้ำตกเคกอน – ศาลเจ้าโทโชกุ – นาริตะ - ร้านดองกิโฮเต้ - ห้าง AEON MALL Narita
Day 5: นาริตะ - ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Winter Snow Tokyo โตเกียว ฟูจิ สกี 5DAYS 3NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
รหัสทัวร์ : JXW17 ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท

 พฤศจิกายน 61-มีนาคม 62

 On tour:

30พฤศจิกายน-4ธันวาคม //26,888.-
5 – 9 ธันวาคม 61 //26,888.-
7 – 11 ธันวาคม 61 //29,888.-
12 – 16 ธันวาคม 61 //26,888.-
14 – 18 ธันวาคม 61 //26,888.-
19 – 23 ธันวาคม 61 //27,888.-
21 – 25 ธันวาคม 61 //27,888.-
26 – 30 ธันวาคม 61 //29,888.-
28ธันวาคม-1มกราคม 62 //38,888.-
2 – 6 มกราคม 62 //28,888.-
4 – 8 มกราคม 62 //24,888.-
9 – 13 มกราคม 62 //24,888.-
11 – 15 มกราคม 62 //24,888.-
16 – 20 มกราคม 62 //24,888.-
18 – 22 มกราคม 62 //24,888.-
23 – 27 มกราคม 62 //24,888.-
25 – 29 มกราคม 62 //24,888.-
30มกราคม-3กุมภาพันธ์ //24,888.-
1 – 5 กุมภาพันธ์ 62 //25,888.-
6 – 10 กุมภาพันธ์ 62 //25,888.-
8 – 12 กุมภาพันธ์ 62 //25,888.-
13 – 17 กุมภาพันธ์ 62 //25,888.-
15 – 19 กุมภาพันธ์ 62 //28,888.-
20 – 24 กุมภาพันธ์ 62 //25,888.-
22 – 26 กุมภาพันธ์ 62 //23,888.-
27กุมภาพันธ์-3มีนาคม 62 //25,888.-
1 – 5 มีนาคม 62 //26,888.-
6 – 10 มีนาคม 62 //26,888.-
8 – 12 มีนาคม 62 //26,888.-
13 – 17 มีนาคม 62 //28,888.-
15 – 19 มีนาคม 62 //28,888.-
20 – 24 มีนาคม 62 //29,888.-
22 – 26 มีนาคม 62 //29,888.-

Road Map:

Day 1: กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
Day 2: ท่าอากาศยานนาริตะ – วัดนาริตะ – Naritasan Omotesando Street - ยามานาชิ- ฟูจิออนเซ็น 
Day 3: ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ลานสกีฟูจิเท็น – โอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – 
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – โตเกียว – ชินจูกุ 
Day 4: โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี - AKAจิวเวอร์รี่ – ฮาราจูกุ – เกาะโอไดบะ – ตลาดปลาแห่งใหม่ โทโยสุ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn - นาริ
Day 5: วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม
TOKYO FUJI ซุปตาร์ PINKMOSS โลกอมชมพู
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : สกู๊ต แอร์ไลน์ (TR)
รหัสทัวร์ : TR25 ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท

 เมษายน 2562

 ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
ตระการตาทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ 
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
เยือนหมู่บ้านโบราณ ลิตเติ้ลเอโดะ ณ เมืองซาวาระ
ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท และชินจูกุ

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

Day 1:กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง 
Day 2:สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ 
Day 3:ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ทุ่งดอกพิงค์มอสโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ 
Day 4:วัดนาริตะซัง – เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
Day 5:สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู้ ชมพู
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : สกู๊ต แอร์ไลน์ (TR)
รหัสทัวร์ : TR24 ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท

 มีนาคม - เมษายน 2562

 ไฮไลท์:
: เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ 
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
เยือนหมู่บ้านโบราณ ลิตเติ้ลเอโดะ ณ เมืองซาวาระ
ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท อาเมโยโกะและชินจูกุ
เพลิดเพลินสวนสนุกขนาดย่อม ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

Day 1:กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง 
Day 2:สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ 
Day 3:ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว – สวนอุเอโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
Day 4:วัดนาริตะซัง – เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
Day 5:สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม
OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5DAYS 3NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : แอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)
รหัสทัวร์ : XJ77 ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท

 ธันวาคม 61 – มีนาคม 62

 Day 1:กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง 
Day 2:สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคะคุจิ - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
Day 3:นาโกย่า - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ
Day 4:ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
Day 5:สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
TOKYO Rainbow 6DAYS 3NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : PJP11A ราคาเริ่มต้น : 52,888 บาท

 ธันวาคม – มกราคม 62

 Day 1:สนามบินสุวรรณภูมิ 
Day 2:สนามบินฮาเนดะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
Day 3:ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
Day 4:โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน - เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุสึ – โยโกฮาม่า เบย์ไซต์ เอ้าเลท
Day 5:ช้อปปิ้งฮาราจุกุ ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งโอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
Day 6:สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Tokyo Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5DAYS 3NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
รหัสทัวร์ : JXW15 ราคาเริ่มต้น : 21,888 บาท

 ตุลาคม - ธันวาคม 2018

 ไฮไลท์ใบไม้เปลี่ยนสี????????????
????นั่งกระเช้าKachi Kachi Ropeway
????อุโมงค์ใบไม้แดง ใบเมเปิ้ล Momiji Kairo????
??พักฟูจิออนเซ็น
????ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้
????บริการอาหารบนเครื่อง1มื้อ

Day 1: พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน Nok Scoot (XW)
Day 2: ท่าอากาศยานนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ฟูจิออนเซ็น
Day 3:ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - นั่งกระเช้าคาจิคาจิ ชมวิวเขาไฟฟูจิพาโนรามา – โอชิโนะฮักไก – 
พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี โมมิจิ ไคโร – โตเกียว – ชินจูกุ - นาริตะ 
Day 4:อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อOption Tour 
Day 5: วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

????

รายละเอียดเพิ่มเติม
HOKKAIDO HAKODATEซุปตาร์ หวานแหวว
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
รหัสทัวร์ : XJ78 ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท

 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

 เยือนดินแดน ใต้สุดของเกาะฮอกไกโด
ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ
ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ
สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ 
ซิตี้ทัวร์เมืองซัปโปโร เยี่ยมชมหอนาฬิกา เยือนตึกเก่ารัฐบาล 
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด
ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ และ มิตซุยเอ้าท์เลท
เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด
พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

Day 1: สนามบินดอนเมือง
Day 2: สนามบินชิโตเซะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ - นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาฮาโกดาเตะ
Day 3: ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - เมืองซัปโปโร – มิตชุยเอาเล้ตท์ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ร้านสินค้ามือสอง – ช้อปปิ้ง ซูซูกิโนะ
Day 4: ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ – เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ถนนทานุกิโคจิ
Day 5: สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Winter Festival Hokkaido 5DAYS 3NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
รหัสทัวร์ : XJ113 ราคาเริ่มต้น : 27,888 บาท

 ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

 Day 1: พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)
ออกเดินทางสู่ฮอกไกโด 
Day 2: สนามบินนิวชิโตะเสะ – โชวะชินซังปาร์ค - นั่งกระเช้า Usuzan Ropeway – ลาน Snow Mobile
– โทยะ/ยูบาริ ออนเซ็น
Day 3:คิโรโระสกีรีสอร์ท - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ร้านDuty Free - ทานุกิโคจิ
Day 4: ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อOption Tour
Day 5: ซัปโปโร – สนามบินชิโตะเสะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง 

รายละเอียดเพิ่มเติม
Ice Breaker Hokkaido 5DAYS 3NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
รหัสทัวร์ : XJ114 ราคาเริ่มต้น : 28,900 บาท

 มกราคม - มีนาคม 2562

 Day 1: พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)ออกเดินทางสู่ฮอกไกโด 
Day 2: สนามบินนิวชิโตะเสะ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ – สวนสัตว์อาซาฮิยามะ – โซอุนเคียว – เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival - ออนเซ็น
Day 3: น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ – มอนเบ็ทสึ - เรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaking Garingo Cruise – หอคอย
โอคอทสก์ - อาซาฮิคาวะ - ห้าง Aeon Mall 
Day 4: โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ร้านDuty Free - ทานุกิโคจิ
Day 5: ซัปโปโร – สนามบินชิโตะเสะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง 

รายละเอียดเพิ่มเติม