ตรงสู่ดินแดนมหัศจรรย์ที่สร้างโดยฝีมือมนุษย์อาบูดาบี ศูนย์กลางธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวแห่งดินแดนตะวันออกกลาง ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนได้รับสมญานามว่าเป็น ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand Mosque พิเศษ!! บุฟเฟต์นานาชาติ ณ โรงแรม Emirates Palace พิเศษ!! นำท่านขึ้นชมวิวมุมสูงของนครดูไบ บนตึกระฟ้า BURJ KHALIFA ตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก ชมการแสดง ?น้ำพุแห่งดูไบ? เป็นน้ำพุเต้นระบำที่สวยงามวิจิตรตระการตา นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางว

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

โอ้โห ดูไบ 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ดูไบ ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Thai airways
รหัสทัวร์ : DB1 ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท

 13-17 เมษายน 2562

 ????วันที่1 :สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ดูไบ 

????วันที่2 :ขึ้นตึก Burj Khalifa-เดอะปาล์ม-ทานข้าวในแอดแลนด์ติส-Monorail-ตุลุยทะเลทราย

????วันที่3 : อาบูดาบี - Grand Mosque – เฟอรารี่เวิลด์ - ทานข้าวในอิมิเรทพาเลท – ดูไบมอล์

????วันที่4 :พิพิธภัณฑ์ดูไบ – ตลาดทอง และ ตลาดเครื่องเทศ -ขึ้นตึกกรอบรูปดูไบ - Mall of Emirate

????วันที่5 :สนามบินสุวรรณภูมิ 

รายละเอียดเพิ่มเติม