ตรงสู่ดินแดนมหัศจรรย์ที่สร้างโดยฝีมือมนุษย์อาบูดาบี ศูนย์กลางธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวแห่งดินแดนตะวันออกกลาง ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนได้รับสมญานามว่าเป็น ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand Mosque พิเศษ!! บุฟเฟต์นานาชาติ ณ โรงแรม Emirates Palace พิเศษ!! นำท่านขึ้นชมวิวมุมสูงของนครดูไบ บนตึกระฟ้า BURJ KHALIFA ตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก ชมการแสดง ?น้ำพุแห่งดูไบ? เป็นน้ำพุเต้นระบำที่สวยงามวิจิตรตระการตา นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางว

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

DUBAI RED LOBSTER 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ดูไบ ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : เอมิเรตส์ (EK)
รหัสทัวร์ : DXB-EK010 ราคาเริ่มต้น : 39,911 บาท

 เม.ย.-พ.ค.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
HELLO DUBAI-ABUDHABI 5DAYS 3NIGHT
ประเทศ : ทัวร์ดูไบ ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : emirates
รหัสทัวร์ : A SONGKRAN HELLO DUBAI-ABUDHABI 5DAYS 3NIGHT (EK) 39,555-39,888 UPDATE 03 MAR 18 ราคาเริ่มต้น : 39,888 บาท

 เม.ย.61

รายละเอียดเพิ่มเติม