ภูฏาน แนะนำทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏานราคาถูกสุดประทับใจ ไปกับเรา Hizo World Tour

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Beautiful Bhutan 5D4N_Bhutan Airlines
ประเทศ : ทัวร์ภูฏาน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Bhutan Airlines
รหัสทัวร์ : HIZO_BHUTAN_YLM2017 ราคาเริ่มต้น : 48,900 บาท

 JULY - OCOTOBER 2017

เที่ยวภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า พาโร - ทิมพู– ปูนาคา 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินภูฎาน แอร์ไลน์(B3)

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ภูฎาน Beautiful Bhutan 5 Days 3 Nights
ประเทศ : ทัวร์ภูฏาน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Bhutan Airlines
รหัสทัวร์ : HIZO_Bhutan_P01 ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท

 เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2559

 เที่ยวภูฎาน 5 วัน 4 คืน ชมเมืองทิมพู  พูนาคา พาโร วัดทักซัง พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
Beautiful Bhutan 5 Days 4 Nights_March-December 2016
ประเทศ : ทัวร์ภูฏาน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Bhutan
รหัสทัวร์ : BHUTAN_02_YIMHIZO ราคาเริ่มต้น : 48,900 บาท

เที่ยวภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน กับสายการบิน Bhutan Airlines

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า ร่วมงานเทศกาลปูนาคาเฟสติวัล 5D 4N B3
ประเทศ : ทัวร์ภูฏาน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Bhutan
รหัสทัวร์ : ทัวร์ ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า ร่วมงานเทศกาลปูนาคาเฟสติวัล 5D 4N B3 ราคาเริ่มต้น : 48,900 บาท

17-21กุมภาพันธ์ 2559(เทศกาลปูนาคาเฟสติวอล)

พาโร-เมืองปูนาคา-ปูนาคาซอง-เทศกาลปูนาคา เฟสตัวัล-วัดชิมิลาคัง-ทิมพู National Memorial-ที่มำการไปรษณีย์ - โชว์วัฒนธรรม วัดทักชัง-คิชูลาคัง - ตลาดเมืองปาโร

รายละเอียดเพิ่มเติม