ภูฏาน แนะนำทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏานราคาถูกสุดประทับใจ ไปกับเรา Hizo World Tour

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

BEAUTIFUL BHUTAN 5 DAYS 4 NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ภูฏาน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Bhutan Airlines
รหัสทัวร์ : BT01 ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท

 เมษายน - พฤศจิกายน 2561

 Road Map:
Day 1: กรุงเทพฯ – พาโร– National Memorial Chorten–KuenselPhodrang–สวนสัตว์ - ภูฏาน-ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏา
Day 2: ทิมพู –เมืองปูนาคา - วัดชิมิลาคัง - ปูนาคาซอง
Day 3: ปูนาคา-พาโร-คิชู ลาคัง (KyichuLhakhangTemple)
Day 4: พาโร- วัดทักซัง-ชมตลาดเมืองปาโร
Day 5: พาโร – กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ภูฏาน เจาะลึก ดินแดนมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ภูฏาน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : ภูฏานแอร์ไลน์ (B3)
รหัสทัวร์ : GO2PBH-B3001 ราคาเริ่มต้น : 52,900 บาท

 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

 ไฮไลท์ทัวร์ 
• พาท่านพิชิต วัดทักซัง วัดบนเขาชื่อดังระดับโลก
• ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง พาโร, ทิมพู และ พูนาคา พร้อมธรรมชาติสวยงามสองข้างทาง
• สักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยู่สูงที่สุด เสริมศิริมงคล

รายละเอียดเพิ่มเติม
นมัสเต เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์ภูฏาน ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : ไทยไลอ้อนแอร์
รหัสทัวร์ : SNP 02 ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท

 พฤษจิกายน 61-มีนาคม 2562 

 Day 1:สนามบินดอนเมือง – เมืองกาฐมัณฑุ –เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot Mountain) 
Day 2:บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล 
Day 3:โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์
Day 4:กาฐมัณฑุ-สนามบินดอนเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม