ภูฏาน แนะนำทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏานราคาถูกสุดประทับใจ ไปกับเรา Hizo World Tour

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

BEAUTIFUL BHUTAN 5 DAYS 4 NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ภูฏาน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Bhutan Airlines
รหัสทัวร์ : BT01 ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท

 เมษายน - พฤศจิกายน 2561

 Road Map:
Day 1: กรุงเทพฯ – พาโร– National Memorial Chorten–KuenselPhodrang–สวนสัตว์ - ภูฏาน-ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏา
Day 2: ทิมพู –เมืองปูนาคา - วัดชิมิลาคัง - ปูนาคาซอง
Day 3: ปูนาคา-พาโร-คิชู ลาคัง (KyichuLhakhangTemple)
Day 4: พาโร- วัดทักซัง-ชมตลาดเมืองปาโร
Day 5: พาโร – กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม