ลาว แนะนำทัวร์ลาว เที่ยวลาวราคาถูกสุดประทับใจ ไปกับเรา Hizo World Tour

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Air
รหัสทัวร์ : BT-LAOS01 ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

กันยายน 2561 - มกราคม 2562

 Day 1: กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
Day 2: ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
Day 3:วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์....... ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Bangkok Airway (PG)
รหัสทัวร์ : LAOS01 ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

 กันยายน 2561 - ธันวาคม 2562

 Day 1:กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
Day 2: ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
Day 3:วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง 4วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Thai Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : BT-LAOS02 ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

 กันยายน 2561- มกราคม2562

 Day 1: กรุงเทพฯ– เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง - ถนนโรตี
Day 2:วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน 
Day 3:ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช - กทม. 

รายละเอียดเพิ่มเติม