สิงคโปร์ แนะนำทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ราคาถูกสุดประทับใจ ไปกับเรา Hizo World Tour

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

SINGAPORE HOT PROMOTION
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์ ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
รหัสทัวร์ : GQ1SIN-3K001 ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
วันที่ 28 - 30 ธ.ค. 62 วันที่ 29 - 31 ธ.ค. 62 วันที่ 30 ธ.ค.62 - 01 ม.ค. 63 วันที่ 10 - 12 ม.ค. 63
วันที่ 1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)สิงคโปร์(สนามบินซางฮี)(3K512 : 09.25-12.40) GARDEN BY THE BAY (รวมค่าขึ้น Super Tree) ล่องเรือ Bumboat (รวมค่าล่องเรือ)มารีน่าเบย์แซนส์พัก Park Avenue Hotel วันที่ 2.Universal Studio of Singapore (รวมบัตร U.S.S.) วันที่ 3.อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House เมอร์ไลออน โรงละครเอสพลานาด น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณโรงงานเครื่องประดับเพชรพลอยช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด สิงคโปร์(สนามบินซางฮี)กรุงเทพฯ(สนามบิสุวรรณภูมิ) (3K513 :19.20-20.35)
รายละเอียดเพิ่มเติม