เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia)[4] เป็นประเทศซึ่งประกอบด้วยแผ่นดินหลักของทวีปออสเตรเลีย, เกาะแทสเมเนีย และเกาะอื่น ๆ ในมหาสมุทรอินเดีย แปซิฟิก และมหาสมุทรใต้ มันเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับหกของโลกเมื่อนับพื้นที่ทั้งหมด ประเทศเพื่อนบ้านของออสเตรเลียประกอบด้วย อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินีและติมอร์-เลสเตทางเหนือ หมู่เกาะโซโลมอน วานูอาตู และนิวแคลิโดเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือ และนิวซีแลนด์ทางตะวันออกเฉียงใต้

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Czech Austria Hungary 7DAYS 4NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ออสเตเรีย ระยะเวลา : 7 วัน
สายการบิน : เอมิเรตส์ แอร์ไลน์
รหัสทัวร์ : EK015 ราคาเริ่มต้น : 40,900 บาท

 กันยายน - ตุลาคม 2561

 Road Map:

Day 1: กรุงเทพฯ
Day 2: ดูไบ- ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ล – ช็อปปิ้ง palladium
Day 3: เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-ซาลส์บูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโม
Day 4: ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์ 
Day 5: พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet– บูดาเปส
Day 6: โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ดูไบ
Day 7: ดูไบ-กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม