อินเดีย แนะนำทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดียราคาถูกสุดประทับใจ ไปกับเรา Hizo World Tour

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

อินเดีย แคชเมียร์ จัยปูร์ ทัขมาฮาล 6 วัน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : Update1 ราคาเริ่มต้น : 19,991 บาท

ก.พ.-มี.ค.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
อินเดีย 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : GT-JAI FD01 ราคาเริ่มต้น : 12,991 บาท

มกราคม - เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์อินเดีย ตามรอยบาทพระศาสดา 9 วัน 6คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย ระยะเวลา : 9 วัน
สายการบิน : thai
รหัสทัวร์ : HIZO_PK_INDIA01 ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท

 สิงหาคม - กันยายน 2560

 โปรแกรมนมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 
ณ. ประเทศอินเดีย - เนปาล 9 วัน 6 คืน
(ลัคเนาว์ –สาวัตถี –ลุมพินี –กุสินารา –ราชคฤห์ –คยา –พาราณสี –สารนาถ –ลัคเนาว์)
โดยสายการบินไทยสมายล์
Period :สิงหาคม - กันยายน 2560
Price : 29,999 THB
(***ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่าอินเดียท่านละ 2,500 บาท ***)

รายละเอียดเพิ่มเติม
India แคชเมียร์ เทศกาลดอกทิวลิป 7วัน 4คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย ระยะเวลา : 7 วัน
สายการบิน : thai smile
รหัสทัวร์ : HizoID01 ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท

 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
India แคชเมียร์ 6วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : thai smile
รหัสทัวร์ : HizoID02 ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท

 เมษายน - พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
India นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 9วัน 6คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย ระยะเวลา : 9 วัน
สายการบิน : thai smile
รหัสทัวร์ : HizoID03 ราคาเริ่มต้น : 37,999 บาท

 มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
KASHMIR แคชเมียร์-ทัชมาอาล 5วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Spicejet
รหัสทัวร์ : แคชเมียร์-ทัชมาอาล ก.พ.-มี.ค. 61 บินSpiceJet ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท

ก.พ.-มี.ค.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
อินเดีย-เดลลี-อัคครา-แคชเมีย-ศรีนากา 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย ระยะเวลา : 7 วัน
สายการบิน : ais india
รหัสทัวร์ : อินเดีย-เดลลี-อัคครา-แคชเมีย-ศรีนากา 7 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้น : 35,900 บาท

เม.ย.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
อินเดีย แคชเมียร์ จัยปูร์ ทัขมาฮาล 6 วัน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : อินเดีย แคชเมียร์ จัยปูร์ ทัขมาฮาล 6 วัน FD Apr18 ราคาเริ่มต้น : 20,992 บาท

 เม.ย.61

รายละเอียดเพิ่มเติม