อินเดีย แนะนำทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดียราคาถูกสุดประทับใจ ไปกับเรา Hizo World Tour

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

อินเดีย แคชเมียร์ จัยปูร์ ทัขมาฮาล 6 วัน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : Update1 ราคาเริ่มต้น : 19,991 บาท

ก.พ.-มี.ค.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
ลัคเนา-สาวัตถี-กุสินารา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : thai smile
รหัสทัวร์ : MM011 ราคาเริ่มต้น : 9,889 บาท

 เมษายน - กันยายน 2561

 Days1 กรุงเทพ–ลัคเนา-สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร-บ้านท่านองคุลีมาลและอนาถบิณฑิกะเศรษฐี 
Days2 สาวัตถี-ลุมพินี (เนปาล)-วัดไทยลุมพินี (โปรดเตรียมหนังสือเดินทางที่ด่านชายแดนอินเดีย-เนปาล) 
Days3 วิหารมายาเทวี-ลุมพินี (เนปาล)-กุสินารา
Days4 ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย์-กุสินารา-สาวัตถี
Days5 ลัคเนา-กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
อินเดีย 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : GT-JAI FD01 ราคาเริ่มต้น : 12,991 บาท

มกราคม - เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
India แคชเมียร์ เทศกาลดอกทิวลิป 7วัน 4คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย ระยะเวลา : 7 วัน
สายการบิน : thai smile
รหัสทัวร์ : HizoID01 ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท

 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
India แคชเมียร์ 6วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : thai smile
รหัสทัวร์ : HizoID02 ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท

 เมษายน - พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
India นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 9วัน 6คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย ระยะเวลา : 9 วัน
สายการบิน : thai smile
รหัสทัวร์ : HizoID03 ราคาเริ่มต้น : 37,999 บาท

 มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
KASHMIR แคชเมียร์-ทัชมาอาล 5วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Spicejet
รหัสทัวร์ : แคชเมียร์-ทัชมาอาล ก.พ.-มี.ค. 61 บินSpiceJet ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท

ก.พ.-มี.ค.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
อินเดีย-เดลลี-อัคครา-แคชเมีย-ศรีนากา 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย ระยะเวลา : 7 วัน
สายการบิน : ais india
รหัสทัวร์ : อินเดีย-เดลลี-อัคครา-แคชเมีย-ศรีนากา 7 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้น : 35,900 บาท

เม.ย.61

รายละเอียดเพิ่มเติม