ฮ่องกง แนะนำทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกงราคาถูกสุดประทับใจ ไปกับเรา Hizo World Tour

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ฮ่องกง พีคแทรม 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Hong
รหัสทัวร์ : HKTG09 ราคาเริ่มต้น : 12,800 บาท

 สิงหาคม

 ??จุดเด่นโปรแกรม??
1. พักโรงแรมหรู 4 ดาว ในฮ่องกง
2. นั่งรถราง “พีคแทรม” เปิดประสบการณ์สุดฮิต
3. วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน
3. ลิ้มลองติ่มซำ , ห่านย่าง เมนู Signature ของฮ่องกง
4. อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมเต็มวัน จิมซาจุ่ย, โอเชี่ยนเทอมินอล

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 DAYS 2 NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Cathay Pacific
รหัสทัวร์ : HKG06 ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท

 สิงหาคม - ตุลาคม 2561

 Day 1: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS
Day 2: วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น
Day 3: กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮ่องกง เพียวๆสามวัน 3DAYS 2NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : เอมิเรตแอร์ไลน์
รหัสทัวร์ : ฮ่องกง เพียวๆสามวัน ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

 ตุลาคม 61

 On tour:

02 - 04 ต.ค.61 //9,999.-
03 - 05 ต.ค.61 //9,999.-
04 - 06 ต.ค.61 //9,999.-
08 - 10 ต.ค.61 //9,999.-
09 - 11 ต.ค.61 //9,999.-
10 - 12 ต.ค.61 //9,999.-
15 - 17 ต.ค.61(วันหยุดชดเชย) //11,911.-
17 - 19 ต.ค.61 //9,999.-
22 - 24 ต.ค.61 //9,999.-
23 - 25 ต.ค.61(วันปิยมหาราช) //11,911.-
24 - 26 ต.ค.61 //9,999.-
25 - 27 ต.ค.61 //9,999.-
28 - 30 ต.ค.61 //9,999.-.
29 - 31 ต.ค.61 //9,999-
30ต.ค-01พ.ย.61 //9,999.-
31ต.ค-02พ.ย.61 //9,999.-

Road Map:

Day 1: สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเช็กลัปก๊อก(ฮ่องกง) – The Symphony Of Light – ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต
Day 2: ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – หาดรีพลัสเบย์ – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
Day 3: ร้านหยก – นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา+พระใหญ่เกาะลันเตา – ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลต – สนามบินฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๋า จูไห่ .4DAYS 3NIGHTS.
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC
รหัสทัวร์ : HKG15 ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท

 พฤศจิกายน - มีนาคม62

 On tour:

03 – 06 พฤศจิกายน 2561 //14,999.-
10 - 13 พฤศจิกายน 2561 //14,999.-
17 – 20 พฤศจิกายน 2561 //14,999.-
17 – 20 พฤศจิกายน 2561 //14,999-
22 – 25 พฤศจิกายน 2561 //14,999.-
24 – 27 พฤศจิกายน 2561 //14,999.-
07 – 10 ธันวาคม 2561 //17,999.-
09 – 12 ธันวาคม 2561 //15,999.-
13 – 16 ธันวาคม 2561 //15,999.-
15 – 18 ธันวาคม 2561 //15,999.-
20 – 23 ธันวาคม 2561 //15,999.-
22 – 25 ธันวาคม 2561 //15,999.-
28 – 31 ธันวาคม 2561 //19,999.-
30 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 //21,999.-
12 – 15 มกราคม 2562 //14,999.-
17 – 20 มกราคม 2562 //14,999.-
19 – 22 มกราคม 2562 //14,999.-
24 – 27 มกราคม 2562 //15,999.-
26 – 29 มกราคม 2562 //15,999.-
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 //15,999.-
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 //15,999.-
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 //15,999.-
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 //15,999.-
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562 //15,999.-
07 – 10 มีนาคม 2562 //15,999.-
14 – 17 มีนาคม 2562 //15,999.-
16 – 19 มีนาคม 2562 //15,999.-
21 – 24 มีนาคม 2562 //15,999.-
28 – 31 มีนาคม 2562 //15,999.-
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562 //15,999.-

Road Map:

Day 1: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET - เซินเจิ้น
Day 2: เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
Day 3: ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่
Day 4: นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์ เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Thai Air Asia
รหัสทัวร์ : HKG02 ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

 มกราคม-พฤษภาคม 2562

 Day 1: กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง
Day 2: วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
Day 3: กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮ่องกง นองปิง ดิสนีแลนด์ 3DAYS 2NIGHTS.
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC
รหัสทัวร์ : HKG08 ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท

 พฤศจิกายน-มีนาคม 62

 On tour:

03 – 05 พฤศจิกายน 2561 //18,900.-
09 - 11 พฤศจิกายน 2561 //18,900.-
10 - 12 พฤศจิกายน 2561 //18,900.-
16 - 18 พฤศจิกายน 2561 //18,900.-
17 - 19 พฤศจิกายน 2561 //18,900.-
24 - 26 พฤศจิกายน 2561 //18,900.-
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 //18,900.-
08 – 10 ธันวาคม 2561 //21,900.-

09 - 11 ธันวาคม 2561 //19,900.-
(BUS A)
09 - 11 ธันวาคม 2561 //18,900.-
(BUS B)

14 - 16 ธันวาคม 2561 //19,900.-
15 - 17 ธันวาคม 2561 //19,900.-

21 - 23 ธันวาคม 2561 //19,900.-
(BUS A)
21 - 23 ธันวาคม 2561 //19,900.-
(BUS B)

22 - 24 ธันวาคม 2561 //21,900.-
22 - 24 ธันวาคม 2561 //21,900.-
30 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62 //26,900.-
11 – 13 มกราคม 2562 //17,900.-
12 - 14 มกราคม 2562 //17,900.-
18 - 20 มกราคม 2562 //18,900.-
18 - 20 มกราคม 2562 //18,900.-
25 - 27 มกราคม 2562 //18,900.-
26 - 28 มกราคม 2562 //18,900.-
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 //18,900-
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 //18,900.-
17 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 //18,900.-
22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 //18,900.-
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 //18,900.-
03 – 05 มีนาคม 2562 //17,900.-
09 - 11 มีนาคม 2562 //18,900.-
10 - 12 มีนาคม 2562 //17,900.-
15 - 17 มีนาคม 2562 //18,900
16 - 18 มีนาคม 2562 //19,900.-
15 - 17 มีนาคม 2562 //18,900.-

22 - 24 มีนาคม 2562 //19,900.-
(BUS A)
22 - 24 มีนาคม 2562 //19,900.-
(BUS B)

23 - 25 มีนาคม 2562 //19,900.-
24 - 26 มีนาคม 2562 //18,900.-

29 - 31 มีนาคม 2562 //19,900.-
(BUS A)
29 - 31 มีนาคม 2562 //19,900.-
(BUS B)

30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 //19,900.-
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 //19,900.-

Road Map:

Day 1: กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet -A Symphony of Lights
Day 2: ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
Day 3: นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นหมุ่น 3DAYS 2NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC
รหัสทัวร์ : HKG06 ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท

 พฤศจิกายน-มีนาคม 62

 On tour:

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 //16,900.-

14 – 16 ธันวาคม 2561 //17,900.-

22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
(BUS A) //17,900.-

22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
(BUS B) //17,900.-

08 – 10 มีนาคม 2562 
//17,900.-

15 – 17 มีนาคม 2562 
//17,900.-

22 – 24 มีนาคม 2562 
//17,900.-

29 – 31 มีนาคม 2562 
//17,900.-

Road Map:

Day 1: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
Day 2: วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น
Day 3: กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4DAYS 3NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : THAI AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : HKG01 ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

  มกราคม 61 -มีนาคม 2562 

 On tour:

10 – 13 มกราคม 2562 //9,999.-
17 – 20 มกราคม 2562 //11,999.-
19 – 22 มกราคม 2562 //11,999.-
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 //12,999.-
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 //12,999.-
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 //12,999.-
09 – 12 มีนาคม 2562 //12,999.-
14- 17 มีนาคม 2562 //12,999.-
16 – 19 มีนาคม 2562 //12,999.-
21 – 24 มีนาคม 2562 //12,999.-
22 – 25 มีนาคม 2562 //12,999.-
23 – 26 มีนาคม 2562 //12,999.-
28 – 31 มีนาคม 2562 //12,999.-
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 //12,999.-
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562 //12,999.-
04 – 07 เมษายน 2562 //12,999.-
11 – 14 เมษายน 2562 //15,999.-
13 – 16 เมษายน 2562 //19,999.-
18 – 21 เมษายน 2562 //11,999.-
19 – 22 เมษายน 2562 //12,999.-
20 – 23 เมษายน 2562 //12,999.-
09 – 12 พฤษภาคม 2562 //11,999.-
23 – 26 พฤษภาคม 2562 //11,999.-

Road Map:

Day 1: กรุงเทพฯ - มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล - เวเนเชี่ยน - เดอะปาริเซียน - จูไห่
Day 2: ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค
Day 3: วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่
Day 4: เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม