ฮ่องกง แนะนำทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกงราคาถูกสุดประทับใจ ไปกับเรา Hizo World Tour

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

CHECK IN ฮ่องกง 3วัน 2คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC
รหัสทัวร์ : SMHK617 ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท

มกราคา - มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮ่องกร มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : emirates
รหัสทัวร์ : HKG08 ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท

มกราคม-เมษายน

รายละเอียดเพิ่มเติม
มาเก๊า ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : FD762 ราคาเริ่มต้น : 13,331 บาท

 มี.ค.-เม.ย.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮ่องกง 3วัน 2คืน กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ช้อปปิ้ง
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์
รหัสทัวร์ : cx3 ราคาเริ่มต้น : 23,900 บาท

เมษายน 61

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮ่องกง...สุดคุ้มกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์
รหัสทัวร์ : HKG001 ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท

มกราคม-มิถุนายน 61

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮ่องกง - เซินเจิ้น เที่ยว 2 เมือง สัมผัส 2 วัฒนธรรม 3วัน 2คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์
รหัสทัวร์ : SZX001 ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท

 เมษายน-พฤษภายน 61

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3วัน 2คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Cathay Pacific
รหัสทัวร์ : HKG06 ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท

มกราคม - มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3วัน 2คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : HKTG16 ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

มี.ค.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา 4วัน3คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Emirates Airline
รหัสทัวร์ : HKG07 ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท

มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Emirates
รหัสทัวร์ : HKG16 ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท

มกราคม - มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
EASY LOVELY FLY TO MACAU 3วัน 2คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : EASY LOVELY FLY TO MACAU 3D2N ราคาเริ่มต้น : 6,900 บาท

 ม.ค.-มิ.ค.

รายละเอียดเพิ่มเติม
มาเก๊า ฮ่องกง โอเชี่ยนปาร์ค 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : GT-MFM FD11 ราคาเริ่มต้น : 21,900 บาท

 เม.ย.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Emirates
รหัสทัวร์ : GT-HKG EK07 ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

 เม.ย.-พ.ค.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Royal Jordan Airways (RJ)
รหัสทัวร์ : HKG04 ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท

เม.ย.-ธ.ค.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮ่องกง นองปง ไหว้พระ 5 วันดัง นอนฮ่องกง 3 วัน2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Cathay Pacific
รหัสทัวร์ : HKG02 ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท

 ม.ค.-มิ.ย.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮ่องกง มาเก๊า ดิสนีย์แลนด์ 4วัน3คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : HKG09 ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท

31 ธันวาคม  2560 - 03 มกราคม 2561 

เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Venetian
ยอดเขาวิคตรอเรียพีค - อ่าวรีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว สักการะเทพเจ้าแชกง

รายละเอียดเพิ่มเติม