เกาหลี แนะนำทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลีราคาถูกสุดประทับใจ ไปกับเรา Hizo World Tour

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

เกาหลี Beautiful Winter Snow 5วัน3คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : THAI AIRWAYS
รหัสทัวร์ : GT-ICN-TG06 ราคาเริ่มต้น : 24,599 บาท

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาหลี The Best Time in Seoul 5วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : THAI AIRWAYS
รหัสทัวร์ : GT-ICN TG07 ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท

มีนาคม - พฤฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
ROMANTIC WINTER
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : JIN AIR
รหัสทัวร์ : KL-145 ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท

ธันวาคม 60

1.        บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครือของ KOREAN AIR

2.        พร้อมบริการอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่อง 12 กิโลกรัม

3.        พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ระดับมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้อมอาหารเช้า พักสกีรีสอร์ท 1 คืน และ โซล 2 คืน

4.        เที่ยวครบทุกไฮไลท์ สนุกสนานกับการเล่นสกี ENGLISH VILLAGE PAJU OUTLET ทำกิมจิพร้อมสวม    ชุดประจำชาติเกาหลี  สวนสนุก EVERLAND  (รวมบัตร)  เก็บสตอเบอร์รี่ SEOUL SKY TOWER SEOULLO 7017สะพานลอยฟ้า โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)  พระราชวังชางด็อกกุง

 

5.        ช็อปปิ้งกันแบบจุใจที่ย่านทงแดมุน  เมียงดง  DUTYFREE และฮงอิค

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาหลี สะพานลอยฟ้า Seoullo 7017 4วัน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : เกาหลี ราคาเริ่มต้น : 13,331 บาท

มี.ค.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
KOREA WINTER?S SOUL 5วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : EASTAR
รหัสทัวร์ : KRWE04 ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท

ก.พ.-มี.ค.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
MIRACLE KOREA 5วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : ๋๋๋JIN AIR
รหัสทัวร์ : NOLOGO_R1 ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท

มี.ค.-เม.ย.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง สกีรีสอร์ท 4 วัน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Air Asia X
รหัสทัวร์ : hizo 01 ราคาเริ่มต้น : 14,441 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาหลี สกีรีสอร์ท 4 วัน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : hizo 02 ราคาเริ่มต้น : 14,441 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาหลี Beautiful Winter Snow 5วัน3คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : การบินไทย
รหัสทัวร์ : GT-ICN TG06 ราคาเริ่มต้น : 24,599 บาท

 กุมภาพันธ์-มีนาคม 61

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาหลี The Best Time in Seoul 5วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : การบินไทย
รหัสทัวร์ : GT-ICN-TG07 ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท

มีนาคม-พฤษภาคม 61

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาหลี Funny April Snow Festival & Cherry Blossom 5วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : การบินไทย
รหัสทัวร์ : GT-ICN TG09 ราคาเริ่มต้น : 35,999 บาท

เมษายน 61

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาหลี Deluxe April Snow Festival & Cherry Blossom 5วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : การบินไทย
รหัสทัวร์ : GT-ICN TG10 ราคาเริ่มต้น : 38,999 บาท

เมษายน 61

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาหลี Enjoy snow in winter 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : GT-ICN-XJ24 ราคาเริ่มต้น : 17,899 บาท

 กุมภาพันธ์-มีนาคม 61

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาหลี Rail Bike Spring Cherry Blossom 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : GT-ICN-XJ25 ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท

 มีนาคม-เมษายน 61

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาหลี Impression of Seoul สบาย...สบาย 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : korean Air
รหัสทัวร์ : GT-ICN-KE05 ราคาเริ่มต้น : 23,559 บาท

มีนาคม 61

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาหลี Ice Fishing & Enjoy Ski สบาย...สบาย 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : การบินไทย
รหัสทัวร์ : GT-ICN-TG05 ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท

 มกราคม 61

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาหลี Deluxe Springtime in Seoraksan 5วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : การบินไทย
รหัสทัวร์ : GT-ICN-TG08 ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท

 เมษายน-พฤษภาคม 61

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาหลี Romantic Lighting Festival 4วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : GT-ICN-XJ23 ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท

 กุมภาพันธ์-มีนาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาหลี April Snow & Cherry Blossom Festival 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : GT-ICN-XJ26 ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท

 เมษายน 61

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาหลี ปูซาน-โซล เทศกาลดอกซากุระบาน Jinhae Gunhangje Festival 5วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : การบินไทย
รหัสทัวร์ : GT-PUS TG01 ราคาเริ่มต้น : 28,999 บาท

 เมษายน 61

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาหลี Busan Culture สบาย...สบาย 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : โคเรียนแอร์
รหัสทัวร์ : GT-PUS-KE01 ราคาเริ่มต้น : 23,559 บาท

มกราคม-มีนาคม 61

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาหลี ปูซาน โซล เทศกาลดอกซากุระบาน Jinhae Gunhangje Festival B 6วัน 4คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : การบินไทย
รหัสทัวร์ : GT-PUS-TG02 ราคาเริ่มต้น : 32,999 บาท

 เมษายน 61

รายละเอียดเพิ่มเติม
MIRACLE KOREA ANSAN SEOUL 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : ๋Jin Air
รหัสทัวร์ : KR05 ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท

เม.ย-พ.ค. 61

รายละเอียดเพิ่มเติม
MIRACLE KOREA 5 วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : JIN AIR
รหัสทัวร์ : KR06 ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท

 มี.ค.-เม.ย.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
SPRING KOREA SEORAK SEOUL 5วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : ่JIN AIR
รหัสทัวร์ : KR07 ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท

 เม.ย.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
SPECIAL KOREA SUWON SEOUL 5วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : ๋๋๋JIN AIR
รหัสทัวร์ : KR08 ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท

 พ.ค.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
Hi Korea Busan Series Lover 5วัน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : JIN AIR
รหัสทัวร์ : HizoKR01 ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
Korea Cherry Blossm ทัวร์เกาหลี..สีชมพู 6วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : KXJ11 ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท

 มี.ค.-พ.ค.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
Cherry bloom in pusan 5วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : TWAY
รหัสทัวร์ : HIZO ราคาเริ่มต้น : 20,900 บาท

 เม.ย.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาหลี The Best Time Cherry Blossom in Seoul 5วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES
รหัสทัวร์ : GT-ICN KE06 ราคาเริ่มต้น : 31,888 บาท

เม.ย.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาหลี นามิ เรียลไบร์ท Soyang Skywalk เอเวอร์แลนด์ 5D 3N
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : การบินไทย
รหัสทัวร์ : KR05 ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท

 เม.ย.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
SPRING DEE DEE 2 เกาหลี นามิ เรียลไบร์ท Skywalk Lotte Aqua +Tower 5วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : การบินไทย
รหัสทัวร์ : HIZO IAW-ICN-KR06 ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท

 มี.ค.-เม.ย.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
SPRING DEE DEE 3 เกาหลี ซอรัคซาน เอเวอร์แลนด์ 5วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : การบินไทย
รหัสทัวร์ : HIZO IAW-KR07 ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท

 มี.ค.-เม.ย.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาหลี Hot Springs In Korea 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : การบินไทย
รหัสทัวร์ : KE0732 ราคาเริ่มต้น : 23,555 บาท

 มี.ค.-ต.ค.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
Grand April Snow 4 วัน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES
รหัสทัวร์ : KRWE11 ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท

 เม.ย.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
Korea Super X 6วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : KXJ12 ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

 พ.ค.-ก.ย.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
Beautiful Hanok village 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES
รหัสทัวร์ : GT-PUS-KE02 ราคาเริ่มต้น : 25,555 บาท

พ.ค.-ต.ค.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
Funny Springs Shock Price 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES
รหัสทัวร์ : KE08 ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท

 เม.ย.-ต.ค.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
Funny Ski สบาย...สบาย 5วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Thai aways
รหัสทัวร์ : GT-ICN-TG03-2 ราคาเริ่มต้น : 23,559 บาท

 ธันวาคม 60 - มกราคม 61

 สนุกกับลานสกีขนาดใหญ่
- เกาะนามิ สุดแสนโรแมนติคสถานที่ถ่ายซีรี่ย์ชื่อดัง
- ชมวิวที่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน หรือเรียกว่าสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี
- ช้องปปิ้งย่างเมียงดง ฮงแด
- คล้องกุญแจคู่รักที่ โซลทาวเวอร์
- เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทดดี้แบร์ถ่ายรูปคู่ตุ๊กตาหมีสุดน่ารัก
- เมนูพิเศษ.... เต็มอิ่มกับ “บุฟเฟต์ขาปูยักษ์” 
- นอนสกี 1 คืน

รายละเอียดเพิ่มเติม
EASY LOVE SNOW IN KOREA
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : JIN AIR
รหัสทัวร์ : HZ114 ราคาเริ่มต้น : 20,900 บาท

 ธันวาคม 2560

 พักสกีรีสอร์ท 1 คืน / โซล 2 คืน
-โรแมนติกสุดๆที่ เกาะนามิ
-สัมผัสความสนุกสุดมันส์กับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ณ สกีรีสอร์ท ที่ติดอันดับ 1ใน 3 ของเกาหลี
-ลอตเต้ ทาวเวอร์ ตึกที่สูงที่สุดในเกาหลี และติดอันดับ 5 ของโลก
-ลอตเต้ อควาเรียม เพลิดเพลินกับสัตว์น้ำนานาชนิด
-สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในกรุงโซล สวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง
-คล้องกุญแจคู่รักที่ โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์)
-ช๊อปปิ้งตลาดดัง เมียงดง, ตลาดฮงแด
-สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโซล Seoullo 7017
-ชมที่มาของสาหร่ายที่นิยมในเกาหลี ณ โรงงานสาหร่ายให้ท่านได้ชิมสาหร่ายเกาหลีแท้ๆ
-ให้ท่านลอง ทำคิมบับ พิเศษ!!! พร้อมทั้งสวมชุดประจำชาติเกาหลีใต้ ชุดฮันบก
-สายการบินจินแอร์ บริการอาหารแบบ SNACK BOX บนเครื่อง
-เต็มอิ่ม เมนู บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น
-รวมอาหารทั้งหมด 10 มื้อ 
-พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม