ทัวร์เวียดนาม แนะนำทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามราคาถูกสุดประทับใจ ไปกับเรา Hizo World Tour

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ซินจ่าว โปรหรรษา หนีร้อนไปดาลัด 3 วัน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : VIET JET AIR
รหัสทัวร์ : VN01 ราคาเริ่มต้น : 8,900 บาท

มกราคม- มีนาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียดนาม จิ๊บจิ๊บ ในราคาจิ๊บจิ๊บ 3วัน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Nok Air
รหัสทัวร์ : VN02 ราคาเริ่มต้น : 9,900 บาท

มกราคม-มีนาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียดนาม จิ๊บจิ๊บ ในราคาจิ๊บจิ๊บ 4วัน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Nok Air
รหัสทัวร์ : VN03 ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

มกราคม-มีนาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาะฟู้โกว๊ก 3วัน 2คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Bongkok Airwoys
รหัสทัวร์ : GT-PQC PG01 ราคาเริ่มต้น : 11,991 บาท

มี.ค.-พ.ค.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
Xin Ch?o ชิล ชิล บินตรงเชียงใหม่ - เวียดนาม ฮานอย นิงห์บิงห์ 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : ฺBangkok Airway
รหัสทัวร์ : HANCNX-PG01 ราคาเริ่มต้น : 14,891 บาท

 เมษายน - มิถุนายน 2561

 Day 1: เชียงใหม่ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – นิงห์บิงห์ 
Day 2: นิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตำก๊อก – วัดไบ่ดิงห์ – เมืองเก่าฮวาลือ – ฮานอย 
Day 3: ฮานอย – สุสานลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – บ้านประธานาธิบดี – เชียงใหม่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Thai Air Asia
รหัสทัวร์ : VN08 ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

 เมษายน- กันยายน2561

 Days1กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอ
Days2เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู
Days3 ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร 
Days4 ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ 

รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียดนามกลาง เว้ นาดัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Bangkok
รหัสทัวร์ : HIZO_VN08 ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

เดินทางเดือน เมษายน- กันยายน561

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮานอย ซาปา นิงห์บิงก์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : THAI LION AIR
รหัสทัวร์ : VN_05 ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

 ม.ค.-ก.ค.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
โปรถูกใจ บินสบาย ราคาสุดคุ้ม เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : VIETJET AIR
รหัสทัวร์ : VN006 ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท

มี.ค.-ก.ค.61

รายละเอียดเพิ่มเติม