ทัวร์เวียดนาม แนะนำทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามราคาถูกสุดประทับใจ ไปกับเรา Hizo World Tour

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ซุปตาร์ เวียด อ๊อด อ๊อด
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : FD02 ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท

 ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562

 Day 1: กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองลาวไก – พรมแดนระหว่างประเทศ เวียดนามและจีน – ซาปา – ชมหมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – ชมโบสถ์ซาปา – ตลาดซาปา
Day 2: นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าขึ้นฟานซิปัน – ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – ซาปา – กรุงฮานอย
Day 3: ชมสุสานโฮจิมินห์ – จัตุรัสบาดิงห์ – วัดเฉินก๊วก – เมืองฮาลอง – ร้านเยื่อไผ่ – นั่งกระเช้าข้ามอ่าวฮาลอง – ชิงช้าสวรรค์ Sun wheel – ฮาลองไนท์มาเก็ต
Day 4: เมืองฮาลอง – อ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Bangkok Airways
รหัสทัวร์ : PG01 ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท

 ตุลาคม - ธันวาคม 2561

 Day 1: กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือ มังกร แม่น้ำหอม
Day 2:เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – วัดฟุ๊กเกี๋ยน – บ้านโบราณ Old House of Tan Sky - สะพานญี่ปุ่น
Day 3: ฮอยอัน – กระเช้าบานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น) – ดานัง – วัดลินห์อึ๋ง – สะพานมังกร
Day 4: ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพ

รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียดนามกลาง เว้ นาดัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Bangkok
รหัสทัวร์ : HIZO_VN08 ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

เดินทางเดือน เมษายน- กันยายน561

รายละเอียดเพิ่มเติม
มหัศจรรย์ BANA HILLS สวรรค์แห่งเมืองดานัง
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : ไทยแอร์เอเชีย
รหัสทัวร์ : BT-VN081 ราคาเริ่มต้น : 139,000 บาท

 กันยายน 2561 - กุมภาพันธ์

 Day 1: กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอ
Day 2: เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ดานัง-นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองดานัง-บาน่าฮิลล์
Day 3: บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร
Day 4: ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาลัด-มุยเน่ 3วัน 2คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Vietjetair
รหัสทัวร์ : CIG ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท

 กันยายน 61 - มีนาคม 62

 Day 1: กรุงเทพ–ดาลัด–มุยเน่-ลำธาร FAIRY STREAM–ทะเลทรายแดง–หมู่บ้านชาวประมง (ผ่านชม)
Day 2:ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง) – พระราชวังฤดูร้อน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
Day 3: สวนดอกไม้เมืองหนาว – สนามบินดาลัด – สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ซินจ่าว...โปรหรรษา หนีร้อนไปดาลัด 3วัน 2คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Viet Jet Air
รหัสทัวร์ : BT-VN01 ราคาเริ่มต้น : 8,900 บาท

 กันยายน 2561- มกราคม2562

 Day 1: กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
Day 2:นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้-Clay Pot Village- ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท 
Day 3:ดาลัท-หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด-กรุงเทพฯ 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ซุปตาร์ เวียด แอ๊ก แอ๊ก
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : FD01 ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท

 ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562

 Day 1: กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา –
โบสถ์ซาปา – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปายามค่ำคืน

Day 2: เขาฮามลอง – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและจีน – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ซ้อปปิ้งถนน 36 สาย
Day 3: นั่งเรือชมฮาลองบก – เมืองนิงห์บิงห์ – วัดไบ่ดิงห์ – ฮาลอง – ร้านเยื่อไม้ไผ่ – ฮาลอง Night Market 
Day 4: เมืองฮาลอง – อ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
ซินจ่าว เวียดนามเหนือ
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : ไทยไลออนแอร์
รหัสทัวร์ : BT-VN05 ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

 กันยายน-ธันวาคม 2561

 Day 1: กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา
Day 2: ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา
Day 3: ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ? (เช้า/กลางวัน/เย็น)
Day 4: ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
มหัศจรรย์ ดาลัด เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ 4วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Thai AirAsia (FD)
รหัสทัวร์ : BT-VN031 ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

 พฤศจิกายน 2561-กุมพาพันธ์2562

 Day 1: กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม
Day 2:ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด
Day 3:ดาลัท-Crazy house-น้ำตกดาลันตา-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
Day 4:ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ซุปตาร์บานาฮิลล์ ภาค 3 มาแล้ววุ้ย
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS
รหัสทัวร์ : PG04 ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท

 ตุลาคม - ธันวาคม 2561

 Day 1: กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กระเช้าบานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น) – นอนพักที่บานาฮิลล์
Day 2: บานาฮิลล์ – เมืองลังโก – พระราชวังไดโน้ย (พระราชวังเว้) – ตลาดดองบา
Day 3: เว้ – ล่องเรือมังกรสักการะวัดเทียนมู่ – สะพานมังกร – หมู่บ้านหินอ่อน – วัดลินห์อึ๋ง – 
หมู่บ้านกั๊มทาน – ฮอยอัน – ดานัง
Day 4: ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ยวเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์ บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS
รหัสทัวร์ : PG02 ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท

 ตุลาคม - ธันวาคม 2561

 Day 1: กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กระเช้าบานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น) – นอนพักที่บานาฮิลล์
Day 2: บานาฮิลล์ – เมืองลังโก – พระราชวังไดโน้ย (พระราชวังเว้) – ล่องเรือแม่น้ำหอม
Day 3: เว้ – ล่องเรือมังกรสักการะวัดเทียนมู่ – สะพานมังกร – หมู่บ้านหินอ่อน – ฮอยอัน – ดานัง
Day 4: ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพ

รายละเอียดเพิ่มเติม
เที่ยวเวียดนาม เว๊ ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์บานาฮิลล์ ภาค 2 4วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS
รหัสทัวร์ : PG03 ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท

 ตุลาคม - ธันวาคม 2561

 Day 1: กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กระเช้าบานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น) – นอนพักที่บานาฮิลล์
Day 2: บานาฮิลล์ – เมืองลังโก – พระราชวังไดโน้ย (พระราชวังเว้) – ล่องเรือแม่น้ำหอม
Day 3: เว้ – ล่องเรือมังกรสักการะวัดเทียนมู่ – สะพานมังกร – หมู่บ้านหินอ่อน – ฮอยอัน – ดานัง
Day 4: ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพ

รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 5วัน 4คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Thai
รหัสทัวร์ : BT-VN07 ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท

 กันยายน- ธันวาคม 2561

 Day 1:กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา 
Day 2:ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก 
Day 3:ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
Day 4:ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง
Day 5:ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
เที่ยวเวียดนาม FOREST IN DALAT 3 DAYS 2NIGHTS
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : VIETJET AIR
รหัสทัวร์ : SGN08 ราคาเริ่มต้น : 7,888 บาท

 กันยายน 2561 - มีนาคม 2562

 Day 1:กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG – เมืองดาลัด น้ำตก DATANLA – นั่งรถราง ROLLER COASTER – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
Day 2:เมืองดาลัด – DALAT FLOWER GRADENS (สวนดอกไม้เมืองหนาว)- พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE - สถานีรถไฟเก่า - วัดหลิงเฝือก - โบสถ์รูปไก่
Day 3:เมืองดาลัด – ฟาร์มเลี้ยงชะมด - สนามบิน LIEN KHUONG – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 

รายละเอียดเพิ่มเติม