ทัวร์เวียดนาม แนะนำทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามราคาถูกสุดประทับใจ ไปกับเรา Hizo World Tour

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ซินจ่าว เวียดนามเหนือ 4 วัน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : THAI LION AIR
รหัสทัวร์ : VN05 ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

มกราคม-มีนาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม
ซินจ่าว โปรหรรษา หนีร้อนไปดาลัด 3 วัน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : VIET JET AIR
รหัสทัวร์ : VN01 ราคาเริ่มต้น : 8,900 บาท

มกราคม- มีนาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียดนาม จิ๊บจิ๊บ ในราคาจิ๊บจิ๊บ 3วัน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Nok Air
รหัสทัวร์ : VN02 ราคาเริ่มต้น : 9,900 บาท

มกราคม-มีนาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียดนาม จิ๊บจิ๊บ ในราคาจิ๊บจิ๊บ 4วัน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Nok Air
รหัสทัวร์ : VN03 ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

มกราคม-มีนาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาะฟู้โกว๊ก 3วัน 2คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Bongkok Airwoys
รหัสทัวร์ : GT-PQC PG01 ราคาเริ่มต้น : 11,991 บาท

มี.ค.-พ.ค.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (Fansipan )
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : GT-HAN FD02 ราคาเริ่มต้น : 15,991 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียดนามกลาง เว้ นาดัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Bangkok Airways
รหัสทัวร์ : HIZO_VN08 ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

ม.ค. - เม.ย.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
โปรนี้ดี ที่ดานัง เวียดนามกลาง 4วัน พัก 4 ดาว
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : VN081 ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

 มกราคม-มิถุนายน

รายละเอียดเพิ่มเติม
โปรนี้ดี...ที่ดานัง เวียดนามกลาง 4วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : VN08 FD ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

มกราคม-เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ 4วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : VN_06_FD_JAN-AUG18 ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

 มี.ค.-ส.ค.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 4วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : Air Asia
รหัสทัวร์ : VN_061_FD_JAN-AUG18 ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

 ม.ค.-ก.พ.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮานอย ซาปา นิงห์บิงก์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : THAI LION AIR
รหัสทัวร์ : VN_05 ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

 ม.ค.-ก.ค.61

รายละเอียดเพิ่มเติม
โปรถูกใจ บินสบาย ราคาสุดคุ้ม เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : VIETJET AIR
รหัสทัวร์ : VN006 ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท

มี.ค.-ก.ค.61

รายละเอียดเพิ่มเติม