แคนาดา (อังกฤษและฝรั่งเศส: Canada) เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ปัจจุบันแคนาดาใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยถือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระมหากษัตริย์ น้ำตกไนแองการา หนึ่งในสถานที่ที่ใครมาเที่ยวแคนาดาแล้วต้องมาชมให้ได้ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งแคนาดาและอเมริกา ประกอบด้วยน้ำตกสามแห่งที่แยกออกจากกัน คือ น้ำตกแคนาดา ส

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

เที่ยวแคนาดา แกรนด์ แคนาดา 12 วัน Z(Grand Canada 12 Days)
ประเทศ : ทัวร์แคนาดา ระยะเวลา : 12 วัน
สายการบิน : Cathay
รหัสทัวร์ : HIZO_EP_Canada01_CX_2017 ราคาเริ่มต้น : 169,000 บาท

 July - December 2017

 เที่ยวแคนากดา ทัวร์แคนาดา แกรนด์แคนาดา 12 วัน โดยสายการบิน Cathay Pacific เดินทางตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม