ทัวร์แอฟริกา ท่องเที่ยวประเทศในแถบแอฟริกา

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ทัวร์แอฟริกา Zimbabwe Victoria Falls 6 Days
ประเทศ : ทัวร์แอฟริกา ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : Ethiopian
รหัสทัวร์ : HIZO_PV_ZIMBABWE_6D ราคาเริ่มต้น : 67,888 บาท

 August - Ocotober 2017

รายละเอียดเพิ่มเติม