เกาะไต้หวัน (จีนตัวเต็ม: ??/??; จีนตัวย่อ: ??; พินอิน: T?iw?n ไถวาน; ภาษาไต้หวัน: T?i-o?n) เป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้จีนแผ่นดินใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันปกครองโดยสาธารณรัฐจีนเป็นเอกเทศจากสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่เดิมเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกส แปลว่า "เกาะสวยงาม" เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

T-DED GRAND TAIWAN 5Days 4Nights
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Thai
รหัสทัวร์ : TPE10 ราคาเริ่มต้น : 25,900 บาท

 พฤษภาคม - ตุลาคม 2561

 Day 1: กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
Day 2: ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง 
Day 3:ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง 
Day 4: ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
Day 5:ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
อาร์ตตัวพ่อ TAIWAN 5Days 3Nights
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Nok Scoot
รหัสทัวร์ : TPE05 ราคาเริ่มต้น : 29,777 บาท

 พฤษภาคม -กันยายน 2561

 Day 1:กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2:สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
Day 3:ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
Day 4:ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ย่านซีเหมินติง
Day 5:สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 เหย่หลิว 5วัน 3คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Nok Scoot
รหัสทัวร์ : T01 ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท

มกราคม-มีนาคม 61

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไต้หวัน ชานมไข่มุก
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
รหัสทัวร์ : CSTPETG01 ราคาเริ่มต้น : 17 บาท

 สิงหาคม - กันยายน 2561

 Road Map:

Day 1: กรุงเทพฯ-เถาหยวน
ผูหลี่–วัดเหวินหวู่–ชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา-เจียอี้
Day 2: เจียอี้–อุทยานอาหลีซาน(นั่งรถไฟโบราณ)–ร้านชา–เจียอี้-ร้านเครื่องสำอางค์-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3: ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)–ศูนย์สร้อยสุขภาพ–DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 4: อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-
เถาหยวน-กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Nok Scoot
รหัสทัวร์ : XW-T30 ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

 สิงหาคม - กันยายน 61

 Day 1: ท่าอากาศยานดอนเมือง 
Day 2: ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจงฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3: ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง 
Day 4: ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 5: สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม
WONDERFUL TAIWAN
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : TIGER AIR
รหัสทัวร์ : IT012_TPE ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

 กันยายน 2561

 ไฮไลท์
• ชวนคุณบินลัดฟ้าสู่เกาะไต้หวัน โดยสายการบิน TIGER AIR 
• ชมตึกไทเป 101 หนึ่งใน Landmark หลักของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก พร้อมช้อปปิ้งจุใจ
• เที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชกเป็นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป
• ตามรอยหมู่บ้านโคมแดงใน Spirited Away ที่จิ่วเฟิ่น แหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณสุดมหัศจรรย์ของประเทศไต้หวัน หนึ่งในที่เที่ยวสุดฮิตของไต้หวัน สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือ ต้องไปชิมอาหารอร่อยๆ
• หามุมสวยๆ ถ่ายรูปเก๋ๆ ได้ไม่ซ้ำใคร พร้อมปล่อยโคมลอย ณ สถานีรถไฟสือเฟิน และชมธรรมชาติของน้ำตกสือเฟิน 
• นมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม และผู้เฒ่าจันทรา เทพพ่อสื่อในตำนานจีน ณ วัดหลงซันซื่อ หรือ วัดเขามังกร วัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี
• ตะลุยตลาดนัดกลางคืนเมี่ยวโข่วและแหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ที่ สาวก Onitsuka ต้องไม่พลาด 
• พบกับความสดสะอาดของอาหารทะเล ณ ตลาดปลาไทเป Taipei Fish Market แหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน

On tour:

06 - 09 กันยายน 2561 //9,999.-
08 - 11 กันยายน 2561 //10,999.-
14 - 17 กันยายน 2561 //10,999.-
21 - 24 กันยายน 2561 //10,999.-

Road Map:

Day 1: ท่าอากาศยานดอนเมือง - ไต้หวัน - เถาหยวนโรงแรมที่พัก 
Day 2: หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ปล่อยโคมลอย ณ ถนนสือเฟิน - น้ำตกสือเฟิน - จีหลง - เมี่ยวโข่วไนท์มท์มาร์เก็ต 
Day 3: พายเค้กสับปะรด - ร้านสร้อย (เครื่องสำอาง) - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) -วัดหลงซาน - ซีเหมินติง 
Day 4: อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดปลาไทเป - สนามบิน - กรุงเทพฯ 

รายละเอียดเพิ่มเติม
TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : อีวีเอ แอร์ (BR)
รหัสทัวร์ : GO1TPE-BR002 ราคาเริ่มต้น : 25,900 บาท

 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

 ไฮไลท์
•.... 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน เที่ยวพร้อมกัน .... ในราคาสบายกระเป๋า
• อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน
• ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ...
• ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว
• ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
• อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก
• ชมสมบัติล่ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ... ประวัติศาสตร์จีนยาวนานกว่า 5,000 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม